Kampen om de beste hodene: Finn dem, utvikle dem og behold dem

Ukategorisert: Talent blir den viktigste nøkkelen til økonomisk vekst, og det betyr at vi står overfor store lokale og globale utfordringer, skriver Steinar Husa divisjonsdirektør Experis IT.

Jakten på kompetanse kombinert med kompetansebrist i mange bransjer får store konsekvenser for både arbeidsgivere og ansatte. Det kreves et mye større fokus enn tidligere på å finne de rette folkene, utvikle og beholde dem

Det er omfattende analyser av trendene i arbeidsmarked som ligger til grunn for dette, og som inngår i det vi i Experis og ManpowerGroup kaller Human Age.

Et viktig tema er at næringslivet må skaffe seg strategier for hvordan de skal rekruttere de rette menneskene for bedriften – og med et langsiktig fokus. Vi vet at:

  • 45 % både i Norge og internasjonalt mener at kompetansebristen er en risiko for å lykkes for bedriften.
  • 75 % av norske arbeidsgivere gjør ingenting for å utvikle en kompetansestrategi for bedriften.
  • 30 % av de 35 000 spurte arbeidsgiverne i 36 land sliter med å fylle viktige posisjoner i bedriften. (ManpowerGroups Talent Shortage-undersøkelse)

I Sør-Trøndelag er det nå nesten 1000 ledige stillinger ute på finn.no. Kampen om de kloke hodene tilspisses, og i den tiden vi er på vei inn i blir det enda viktigere å ansette rett person i rett stilling – nettopp fordi alle bedrifter må få til ”mer med mindre”. Man har derfor mer å risikere hvis man ansetter feil person.

Å finne, utvikle og beholde kompetansen handler om mer enn de riktige menneskene. Det handler også om å finne den rette matchen mellom arbeidstagere og arbeidsgiver. Denne suksessfaktoren kommer til å erstatte de harde, økonomiske ressursene. Vi vil se en forflytning fra kapitalisme til ”talentisme”.

Det stilles store krav til bedrifter som ønsker å fremstå som attraktive for mulige arbeidstagere. HR-strategien må omhandle riktig profil på internett og sosiale medier, en tydelig visjon og sunne verdier. Det handler om mer enn interessante arbeidsoppgaver og gode betingelser. I tillegg vokser det opp en generasjon Y (født mellom 1978 og 1995) som beskrives som utålmodige og kresne i arbeidslivet. Hvordan skal man tiltrekke seg og forholde seg til disse arbeidstagerne?

Bedrifter i Trøndelag med vekstambisjoner må forholde seg til kresne arbeidstakere, et stadig større globalt arbeidsmarked og et lokalt arbeidsmarked med skrikende mangel på talenter. Mens det i Norge per i dag er en arbeidsledighet på 3,2 % så er situasjonen en helt annen i Sør-Europa, der for eksempel Spania sliter med sine 24 %. Økt rekruttering fra utlandet kan bli redningen for flere trønderske bedrifter fremover.

Så lenge det er så vanskelig å fylle stillingshjemlene her hjemme har vi kanskje ikke råd til å la være lenger?