100 sauer tatt av flom, beboere isolert i Trøndelag

Trønderværet: Mange dyr har druknet etter en helg med styrtregn, flom og jordskred. Nå synker vannføringen de fleste steder, bortsett fra i Møre og Romsdal og Trøndelag.

I Surna ved Skjermo i Møre og Romsdal øker fortsatt vannføringen noe og er på høyt oransje nivå. Elva har gått over sine bredder, og over 100 sauer er tatt av vannet.

Politiet opplyser at de har fått meldinger om at flere bønder langs elva skal ha mistet både kyr og sauer, og at flere dyr skal være strandet på øyer langs elva. Det har ikke kommet meldinger om skadde personer, og det er ifølge politiet ikke aktuelt å evakuere mennesker slik situasjonen er nå.

Mandag formiddag er det også regn og økende vannføring i elver og bekkeløp i Sør-Trøndelag. Beboere i mellom 25 og 30 hus i et boligfelt på Krokstadøra i Snillfjord kommune er innestengt etter at flomvannet tok en bro, ifølge NRK.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det ventet at vannføringen vil nå gult nivå i løpet av dagen i området.

Evakuerte fikk flytte tilbake

I Sogn og Fjordane er vannføringen i de fleste vassdragene på vei ned etter et dramatisk døgn med mye nedbør og sterke naturkrefter flere steder.

25 personer ble evakuert natt til mandag da elver gikk over sine bredder i Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane.

Etter at en geolog fra NVE inspiserte området mandag morgen, ble det klart at de evakuerte kunne flytte tilbake. Unntaket er Alda Camping. Fylkesvei 60 gjennom Olden er også gjenåpnet for fri ferdsel, skriver avisa Fjordingen.

– Det har gått mellom 15 og 20 skredhendelser som har stengt veier i Sogn og Fjordane og Hordaland, men heldigvis har det ikke vært noen store skred som har medført alvorlige hendelser, sier vakthavende jordskredvakt Martine Frekhaug i NVE.

Vei under vann

På fylkesvei 610 i Gaular i Sogn og Fjordane ligger en veistrekning på mellom 700 og 800 meter under vann mandag morgen, ifølge avisa Firda.

Vannstanden i Gaularvassdraget er på oransje nivå og stiger fremdeles sakte, ifølge NVE, men ventes å kulminere i løpet av dagen.

– Vannføringene i de fleste vassdragene har nå kulminert og er synkende. Men det er fortsatt stigende vannstand i enkelte innsjøer og økende vannføring i trege vassdrag, som Viksvatn i Gaularvassdraget i Sogn og Fjordane, men de ventes å kulminere i løpet av dagen, sier vakthavende flomvakt Elin Langsholt i NVE.

Mye nedbør

Fra søndag morgen til mandag morgen har det kommet mest nedbør i ytre og midtre strøk på Vestlandet.

Mest nedbør er det målt på Gullfjellet hvor det til sammen ble målt 163,3 millimeter regn fra lørdag morgen til mandag morgen.

Mye nedbør er det også målt i Myrkdalen på Voss med 78 millimeter, Eide og Hustadvatn i Møre og Romsdal med henholdsvis 83,8 og 90,5 millimeter nedbør, ifølge Meteorologene.

Det ventes fortsatt en del nedbør på Vestlandet og i Trøndelag mandag.

(©NTB)