Dom i Høyesterett: Tidal må utlevere serverdata

tech24: Høyesterett har forkastet strømmetjenesten Tidals anke. Økokrim får dermed fortsette ransakingen, melder Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for saken er Økokrims etterforskning av angivelig datamanipulasjon i Tidal og mistanke om grovt bedrageri knyttet til strømmetjenesten.

Økokrim fikk ikke hente ut data fra selskapets servere, men nå har Høyesterett behandlet saken. Både tingretten og lagmannsretten fastslo at Tidal må utlevere serverdataene, men selskapet valgte å anke til Høyesterett som nå har avgjort saken i politiets favør.

Spørsmålet Høyesterett skulle ta stilling til, var om norsk politi kunne foreta en ransaking av data som ligger på en server i utlandet.

Ville fått store konsekvenser

– I denne saken har politiet via en PC og en linje fra Norge lastet ned materiale som lå lagret på en server i utlandet. Det er slik norsk politi gjør det i dag i mange saker. Hvis Høyesterett skulle komme til at dette ikke er lov, vil det få stor betydning for praksis, sa statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til NTB 10. mars

Høyesterett slo fast at det etter intern norsk rett er hjemmel for å foreta en slik ransaking av Tidals datasystem som Økokrim ønsker. Heller ingen folkerettslig traktat eller sedvane sperrer for dette. Høyesterett kom også til at ransaking i et tilfelle som dette ikke ville innebære noen krenkelse av andre staters eksklusive rett til å bruke tvang på eget territorium.

Ransakingen vil bare gi tilgang til materiale som selskapet selv har lagret og selv fritt kan hente tilbake fra det utenlandske lagringsstedet. Materialet er i behold på den utenlandske serveren, og det gjøres ingen endringer i det lagrede materialet.

Skuffet

Tidal har hovedkontor i Norge og er eid av flere internasjonale artister, deriblant Jay Z. Selskapet Tidal er verken mistenkt eller siktet i saken som har vært etterforsket siden høsten 2018.

I en prisbelønt avsløring i mai i fjor skrev Dagens Næringsliv at lyttertallene hos Tidal var blitt manipulert og at enkelte artister derfor hadde fått større utbetalinger enn de skulle hatt – på bekostning av andre artister.

Tidal avviser og bestrider påstandene i Dagens Næringsliv og er skuffet over avgjørelsen i Høyesterett.

– Vi er skuffet over at den grunnleggende friheten fra inngrep over landegrensene ikke gis vern i Høyesteretts avgjørelse. Denne saken handlet ikke om Tidal, men om selskapers rett til beskyttelse i fremtiden. Dette vant vi dessverre ikke fram med. Som tidligere kommunisert og bekreftet av Økokrim er ikke Tidal siktet eller mistenkt i saken. Vi vil fortsette å tilby vår bistand til Økokrim. Vi er også i gang med å dele ytterligere informasjon med Økokrim og håper vi nærmer oss en avslutning av saken, sier pressekontakt Daniel Barhom for Tidal i Norge.

(©NTB)