Etter mange år med tap er det og ut for gratisavisen Byavisa

tech24: Siste nummer av gratisavisen blir utgitt onsdag 25. mai.

Fredag ettermiddag sendte styreleder i Norsk Avisdrift, Henning Johansen, ut pressemelding om at Byavisa avvikles. De ansatte ble informert fredag. Byavisa har per i dag sju ansatte.

-Det er vemodig å måtte konstatere at markedet ikke lenger er bærekraftig for en gratisavis som Byavisa. Vi har gjort flere grep de siste årene for å tilpasse oss utviklingen i annonsemarkedet. Men vi har ikke lyktes, og må derfor ta konsekvensene av dette», skriver styreleder i Norsk Avisdrift, Henning Johansen i pressemeldingen.

Avviklingen av virksomheten kommer som følge av langvarig driftsunderskudd og betydelig fall i annonseomsetningen i perioden 2013 til 2016.

Les mer: Byavisa er blitt et formidabelt millionsluk for eierne

-Byavisa har lenge gått med underskudd. Som eiere har vi derfor over tid tilført avisen kapital for å sikre utgivelsen. Basert på den utviklingen vi nå er vitne til, har vi vurdert situasjonen på nytt og kommet til at grunnlaget for å tilføre selskapet ytterligere kapital for å dekke nye underskudd ikke lenger er til stede.

Les mer: Brutal nedgang for Byavisa

-Den negative trenden forsterker seg og vi tror ikke det er en realistisk mulighet til å bringe driften i banse», skriver styreleder i Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Arild Engebretsen.

Les mer: Byavisa ble kjøpt for 35 milioner – siden har den gått med 20 mill. i minus