………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trondheim24s  redaksjonelle dekning av teknologi, innovasjon og oppstartsselskaper i Trondheim er sponset av Nordic Semiconductor ASA – et verdensledende teknologiselskap med hovedkontor i Trondheim.

KLAR FOR Å TA KARRIEREN DIN TIL NESTE NIVÅ? SJEKK UT LEDIGE STILLINGER OG MULIGHETER I NORDIC SEMICONDUCTOR HER

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18 prosjekter har kommet gjennom nåløyet og vil motta støtte for å videreutvikle sine innovative studentprosjekter.

– Vi er et lite land, men vi ser at den neste generasjonen entreprenører tenker stort. Det gir god grunn til optimisme. Jeg vil gratulere alle masterstudentene som nå får en unik mulighet til å realisere sine idéer gjennom STUD-ENT-ordningen. Idémangfoldet blant landets studenter er stort og gjennomføringsevnen og skaperkraften øker. Det er svært gledelig å se, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

LES MER OM  TECH&INNOVASJON I TRONDHEIM HER

STUD-ENT-ordningen ble lansert som et pilotprosjekt for fire år siden og retter seg mot masterstudenter og kandidater fra universiteter og høyskoler. Formålet er å teste og videreutvikle forretningspotensialet i kunnskapsbaserte idéer som springer ut fra utdanningsorganisasjonene og innovasjonsmiljøene rundt disse.

– Ekspertgruppen av erfarne gründere og investorer omtaler dette som «vårens vakreste eventyr». Det er inspirerende for oss i Forskningsrådet å se at det spirer og gror av unge entreprenører ved universiteter og høgskoler over hele landet, og at de bruker forskning og utvikling til å bygge nye bedrifter. Og det er særlig gledelig å se at kvinnene nå kommer sterkt og henter nær halvparten av prosjektene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Fra cosplay til rene reker

Det er stor bredde i prosjektene som mottar støtte. Costail AS skal selge verdens første elektriske hale til cosplay (rollespill)-miljøer verden rundt. Prosjektet Combine er som et Spotify for treningsmedlemsskap, prosjektet Equiconnector senker den økonomiske lista for å drive med hest ved hjelp av prinsipper fra delingsøkonomien og prosjektet Rene Reker Bergen vil bygge oppdrettsanlegg på land for scampi-reker.

Støtten skal brukes til at studentene kan jobbe fulltid med sine prosjekter. Utdanningsorganisasjonene kan bidra med mentorer, forskningsstøtte, fysiske arbeidsplasser og testfasiliteter for utprøving og utvikling av prosjektene.

– Det er påfallende høyere nivå på søknadene i år enn tidligere. Vi tror det blant annet har å gjøre med at utdannings- og innovasjonsmiljøene landet rundt har sterkere fokus på kunnskapsbasert innovasjon. Det er et godt vårtegn med tanke på neste generasjons evne til bred og kunnskapsbasert verdiskaping, sier Røttingen.

Dette er de 18 prosjektene som mottar støtte:

Sensero – NTNU

– bruker maskinlæring for å visualisere flyten av energi i strømnettet for å kunne forstå hvor energi går tapt.

Studio Gauntlet – NTNU

– utvikler spillopplevelser som oppmuntrer barn, foreldre og venner til å samarbeide om ulike utfordringer i spillene.

Costail AS – NTNU

– kommersialisering av verdens første elektriske autonome hale til salg i Cosplay-markedet (utkledning til fantasifigurer og rollespill).

Combine – NTNU

– nytt treningskonsept som samler ulike treningssentre i ett og samme medlemskap, slik at man får tilgang til flere sentre for samme pris.

Koble.co – NTNU

– vil bruke maskinlæring for å gjøre det enklere og rimeligere for arbeidsgivere å trekke til seg, følge opp og rekruttere nye ansatte blant studenter i Europa.

RagnaRock Geo – NTNU

– bruker kunstig intelligens for å tolkeseismiske 3D-kart av undergrunnen for å spare tid og penger i arbeidet med å finne olje.

BirdsView – NTNU
– utvikler analyseverktøy basert på radar og maskinlæring for å oppdage råte i strømnettenes tremaster.

SKIE – NTNU
– Utvikler smarte blendingsgardiner som kombinerer solskjerming med energiproduksjon.

Goalkeeper AS – NTNU

– digital tjeneste som motiverer brukerne til fysisk trening gjennom avtaler med venner og bekjente kombinert med premier i form av gavekort.

Drowzee – NTNU

– utvikler et nevrologisk hjelpemiddel for søvnforstyrrelser som tillater trening på avslapningsteknikker for innsovning.

Rene Reker Bergen – UiB

– produserer tropiske reker i et rent varmtvannsmiljø på land.

Salmogram – NMBU

– bruker maskinlæring for å gjenkjenne individer innen lakseoppdrett. Det åpner for gode data om laksen (blant annet genetisk informasjon) og gir mulighet til å følge fiske hele veien til slakt.

EquiConnector – UiA

– bruker prinsipper fra delingsøkonomien og utvikler en digital møteplass som vil gjøre det enklere og rimeligere å drive med hest (for de som ikke kommer fra kjøpesterke familier).

Studio Føy – OSLOMET

– Utvikler modell for å skape en sterkere følelsesmessig tilknytning mellom forbrukere og produkter fra møbel- og interiørbransjen for å forlenge produktenes levetid.

Sentient Finance AS – UiA

– utvikle algoritme som vil skape en presis sammenheng mellom bedrifters finansregnskap og bedriftenes framtidige utvikling.

ION – Internet Of Noise – NMBU

– et kostnadseffektivt og robust system av sensorer (software og hardware) som generer et interaktivt støykart.

Spot av AltReal AS – HVL

– utvikler digitalt verktøy for å motivere folk (for eksempel elever) til å møte opp på rett sted til rett tid.

Spellbound – UiB

– vil utvikle en digital læringsplattform som vil gjøre tekstbøker levende gjennom audiovisuelt omsluttende innhold.