Orkdal danker ut Trondheim i næringslivs-NM

tech24: Orkdal troner på toppen som fylkets beste næringslivskommune.

For niende gang presenterer NHO sitt Nærings-NM, som er utarbeidet av Telemarksforskning.

Den omfattende undersøkelsen måler hvor godt næringslivet gjør det på følgende områder: Lønnsomhet, vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse.

Følg Næringslivsavisa på Facebook

Og konklusjonen er klar for fylket: Trondheim, som riktignok kommer på andreplass må se seg slått av Orkdal kommune: Det er i Orkdal næringslivet tjener mest, vokser mest og gründerånden står sterkest, ifølge Telemarksforskning.

Klikk her for søkbar og interaktiv grafikk

I kamp med alle landets kommuner rangeres Orkdal som nummer 11 i landet. Trondheim må ta til takke med en 17 plass.

På landsbasis er det Vestlandet som dominerer: 14 av kommunene på topp 20-listen er på Vestlandet. Og Stavangerregionen er beste region (av totalt 83) for åttende gang på rad.

De største byregionene gjør det også bra. I tillegg til at Sandnes er vinner av kåringen i år, er kommunen nest beste kommune i Nærings-NM for de ti siste årene.

Årets komet blant topp-20-kommunene er Herøy på Helgeland – opp 78 plasser fra i fjor, til 12. i år.

De svakeste kommunene i Nærings-NM er gjennomgående små kommuner.

Mens Vestlandet dominerer på listen over de 20 beste kommunene, er det Østlandet og Nord-Norge som dominerer blant de 20 svakeste.

Men næringsutviklingen i Nord-Norge er i sterk fremgang. Kun en region av de 23 regionene nord for Trondheimsregionen har tilbakegang.

Tosporsøkonomien

– Vi får på nytt bekreftet tosporsøkonomien der landet grovt sett kan deles i to. Det er gledelig at Vestlandet gjør det sterkt og Nord-Norge løfter seg, men det vekker bekymring at mange regioner på Sør- og Østlandet kommer relativt sett dårlig ut.

– Agderfylkene og Innlandet har en særlig markert dårlig utvikling på NHOs Nærings-NM, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

– Dette handler om tunge omstruktureringsprosesser i norsk økonomi som vi ser har tiltatt i styrke etter finanskrisen. Det er lite sannsynlig at disse trendene vil snu med det første. Oljeklyngen og maritime næringer vil være vekstmotorer, på samme måte som de største byregionene vil være det innenfor kunnskaps- og tjenesteytende næringer. De regionene som kommer i skyggen vil i større grad være avhengig av innovasjon, entreprenørskap og lokale politikere som ønsker å stimulere dette heller enn det motsatte – som for eksempel å pålegge eiendomsskatt på næringseiendom, sier Brubakk.