I dag presenteres kommunens byggeplaner på papir og pdf. Det ønsker denne gjengen å gjøre noe med

tech24: NTNU-studenter jobber med Trondheim kommune for å digitalisere hvordan byggeplaner presenteres.

Saken er produsert av trondheim2030.no

I et stort og luftig rom, i et hjørne av Høyskolevegen 7a finner vi rundt 30 engasjerte NTNU-studenter med professor Rolf A. Bohne i spissen. De utgjør Eksperter i Team landsbyen SimSalaBIM. I denne landsbyen jobber studentene med ulike problemstillinger knyttet til digitalisering av byggeindustrien.

I år er Trondheim kommune, ved plan-, bygg- og eiendomsfaget samarbeidspartner. Studentene jobber med oppgaver i grenselandet mellom byggenæring og kommunen som saksbehandler. Stikkordet er nye digitale løsninger.

Hvordan presentere byggeplaner smartere

– I dag presenteres gjerne byggeplaner på pdf. Det er en papirløs, men rigid framstilling. Vi ønsker ta det noen hakk videre til modeller som er digitale (BIM) og som enkelt kan bearbeides underveis, sier Rolf André Bohne. Han er professor på Institutt for bygg- og miljøteknikk og fagansvarlig for SimSalaBIM.

Sammen med professor Salvatore Carlucci, leder han studentene i arbeidet. De forklarer at ved å virtualisere virkeligheten så kan man i en byggeprosess vise og synliggjøre effekten av et planlagt bygg, på en helt annen måte enn byggetegninger på papir eller pdf gjør i dag.

Samarbeidet mellom NTNU og kommunen er en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier professorene Rolf A. Bohne og Salvatore Carlucci. I bakgrunnen sitter noen av studentene i SimSalaBIM- landsbyen.

– Eksempelvis kan en digital bygningsmodell (BIM) av et planlagt bygg lastes inn i en kamera-app og når du da står på bakkeplan foran en tomt som skal bebygges, kan du på telefon eller nettbrettet få det planlagte bygget oppå virkeligheten (AR). Du kan da se hvordan bygget vil ligge (høydemessig) i terrenget sett i forhold til byggene rundt.

Tenk deg at naboen har sendt inn en byggesøknad, og du selv kan stå i egen stue eller på egen terrasse med mobiltelefonen og se hvordan din utsikt vil bli påvirket. Da kan du på et mye bedre grunnlag danne deg et bilde av hvordan det planlagte tiltaket vil påvirke deg, og om dette tiltaket er greit for deg eller ikke.

Går inn i tegningene

Rommet vi er i har en rekke store skjermer. Overingeniør Kamalan Rashasingham demonstrerer en annen av mulighetene med digitaliserte modeller av byggeprosjketer. Han henter frem en modell fra et planlagt kommunalt bygg og tar på seg VR-briller. Med brillene på, kan han oppleve hvordan det er å vandre rundt inne i bygget som enda ikke er oppført. Vi andre følger med på skjermen foran han.

– På dette viset kan man oppleve hvordan bygget vil bli i praksis. Vi kan også se for oss at fremtidige brukere av bygget kan få sjansen til å komme med innspill i forhold til hvor godt tegningene ivaretar funksjonene bygget skal inneholde, sier Bohne.

Også for utbyggerne, og ikke minst politikerne som skal gjøre vedtak, kan digitaliserte tegninger og AR- og VR-briller være et svært nyttig verktøy.

– Det kan nok tenkes at enkelte bygg ikke ville blitt oppført hvis de som jobbet med byggegodkjenning hadde hatt muligheten til å oppleve hvor volumiøse byggene ville bli når de sto ferdig, sier Bohne.

Henter det beste fra hverandre

SimSalaBIM-laben er et såkalt Eksperter i team-fag. I Eksperter i team skal fjerdeårs-studentene jobbe fram løsninger og gjennomføre et prosjekt. Landsbyen er tverrfaglig satt sammen og de skal utnytte hverandres kompetanse for å finne den best tenkelige løsningen. De 30 studentene er inndelt i grupper på fem til seks personer. En dag i uka, fram til sommeren, skal de jobbe med å løse noen av kommunenes problemstillinger.

Studentene skal ta for seg en rekke ulike temaer. Mens noen skal se på digitalisering i forbindelse med innsending av byggesøknader til kommunene, skal andre se på hvordan kan digitalisering kan bidra til at kommunene i større grad brukerorienterer sine formålsbygg som skoler, sykehjem, omsorgsboliger og liknende. Det er også et mål at kommunene i større grad kan samordne krav til disse byggene.

– Gjennom samarbeidet med kommunen får vi tilgang på en rekke interessante og reelle problemstillinger.
Vi opplever kommunen som en svært kompetent samarbeidspartner og setter også pris på å få utøve en del av vårt samfunnsoppdrag med å være samfunnsnyttige, sier professor Bohne.

Tverrfaglig: Maskin student Per Øyvind Valen og ola Fauske som studerer fysisk planlegging samarbeider med byggstudent Fredrik Aune, geologistudent Vebjørn Røvde og byggstudent Karianne Nygaard.

Inspirerende

Ved et bord noen hakk ovenfor gulvplanet sitter en gruppe studenter med PCer, penn og papir. Sammen prøver de å definere prosjektet de skal gi seg i kast med.

– Vi ser på kommunal saksbehandling og hvordan det kan være mulig å digitalisere saksbehandlingsprosessen og deretter implementere den, sier Per Øyvind Valen, som studerer maskin.

Studentene presiserer at de er i en veldig tidlig fase. I dag skal de på besøk til kommunen å få større innsikt i hva utfordringene, og ønskene er.

– Vi ringte tidligere i dag og spurte om å få et møte og de sa at vi kunne komme allerede klokken 12. Det er veldig inspirerende at kommunen er så ivrige på å treffe oss! Sier Karianne Nygaard, som er student på bygg.

Studentene er i ferd med å bestemme seg for om det er de store og kompliserte saksbehandlingene de ønsker å ta for seg, å se på muligheten for å digitalisere, eller om de skal konsentrere seg om mindre byggesøknader fra privatpersoner.

– Håpet er at når semesteret er over skal vi kunne komme med en leveranse som gir kommunen noe. Vi prøver å samle kommunens tanker og samtidig se på hva byggebransjen tenker, sier Valen. – Det er gøy å jobbe med problemstillinger som er så relevante som dette, tilføyer Nygaard.

Vi lar studentene jobbe videre i ro og mak og tar en prat med Michael Pande-Rolfsen som er prosjektleder for DigiLab i Trondheim kommune. Han jobber tett med NTNU. Han har store forventninger både til DigiLab og til studentenes arbeid i SimSalaBIM:

– Jeg håper at landsbyen SimSalaBim og de igangsatte studentoppgavene skal bidra til økt kunnskap ved NTNU og hos nye studenter om alle de spennende utviklingsoppgavene som eksisterer i kommunal sektor. Men også at dette bidrar til at flere velger kommunene som en framtidig arbeidsplass. I tillegg har jeg forventninger om at de konkrete studentoppgavene skal bidra til ny kunnskap og nye ideer til det pågående digitaliseringsarbeidet som skjer innenfor sektoren plan, bygg og eiendom i kommunene, sier Pande-Rolfsen.

Fakta

Hva er Digilab?

Prosjektet DigiLab er et «laboratorium» som støtter opp under det nasjonale digitaliseringsarbeidet rettet mot plan, bygg og geodata. Enhetene Byplankontoret, Byggesakskontoret og Geodata Kart- og oppmålingskontoret og Trondheim Eiendom i Trondheim kommune er involvert. I laboratoriet kan løsninger prøves ut tett på kommunal plan- og byggesaksbehandling. Prosjektet DigiLab er rigget for dette formålet. Prosjektet eies av Trondheim kommune som samarbeider med NTNU, Kartverket KMD, DiBK og KS når det gjelder det nasjonale digitaliseringsarbeidet.

Hva er SimsalaBIM?

Navnet SimSalaBIM spiller på simulering, og BIM – building information models. I landsbyen SimsalaBIM er digitalisering av byggenæringen i fokus. NTNU-studenter fra ulike fag, skal sammen se på hvordan bruk av BIM – «building information modelling», kan bidra til å gjøre bygge- og infrastrukturprosjekter: mer miljøvennlige, forbedre kvalitet, gjennomføres raskere, gjennomføres billigere og muliggjøre mer spennende arkitektur.

Litt om Eksperter i team

Eksperter i team (EiT) er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene i Eksperter i team er inndelt i noe som kalles landsbyer (studentgrupper på ca 30) hvor emneansvarlig kalles for landsbyleder, og undervisningen foregår på NTNUs ulike campus.

Dette er Universitetskommunen Trd3.0

I januar 2018 gikk NTNU og Trondheim kommune sammen og etablerte Universitetskommunen Trd3.0. Samarbeidet innebærer at kommunen og NTNU sammen skal jobbe for å utvikle en modell for innovasjon og omstilling i offentlig sektor gjennom forskning, innovasjon, utdanning og deltakelse i utviklingsprosjekter av strategisk betydning for offentlig sektor. Trondheim blir den første kommunen i Norden som prøver en slik modell. Målet er å utvikle en modell som er spesiell her i Norge og slik sett bli en nasjonal pilot, som kan danne grunnlaget for fremtidige felles standarder og tjenester.