Som Trondheim24 skrev om i forrige uke, lyser Byplankontoret i Trondheim kommune ut en internasjonal arkitektkonkurranse for å gjøre området rundt bryggene i Kjøpmannsgata mer attraktivt.

De ønsker at flere skal legge merke til, utforske og bruke et av de eldste og mest historisk interessante delene av Trondheim.

Les også Arkitekter fra hele verden skal gi denne bygata nytt liv

En av de som lenge har hatt planer for området er E.C. Dahls Eiendom AS.

Nedre løp av Kjøpmannsgata i Trondheim.

–Vi tegnet ut våre planer for flere år siden da vi lanserte Hjertepromenaden for første gang i 2006. De er senere utviklet og på nytt presentert i Hjerteplanen av 2016, forteller daglig leder Svein Erik Nordbotten.

Han ønsker en slik konkurranse velkommen og legger ikke skjul på at de allerede har snakket om å delta.

–I forbindelse med at vi nå jobber med en sterk revitalisering av hele Hjerteplanen er vi interessert i å være med på den videre utformingen av hele dette område som jo er selve sjela til byen, forteller Nordbotten.

Sammen med ARC arkitekter og Agraff har de ferdige forslag i form av tegninger og skisser for området rundt henholdsvis Kjøpmannsgata og Krigsseilerplassen.

–Krigsseilerplassen er jo en liten park egentlig, men det er nesten ingen som bruker den! Også her handler det om å gjøre byen mer åpen og tilgjengelig for folk, sier Nordbotten.

Hjerteplanen er våre visjoner for en åpen, levende og ikke minst tilgjengelig sentrumsby, sier Svein Erik Nordbotten, daglig leder i E. C. Dahls Eiendom AS.

Som en stor eiendomsaktør i byen er han klar over at mange har en mening om dem.

Men han vil svært gjerne få folk til å forstå at det er kjærlighet til byen som først og fremst driver dem.

–Vi ønsker at Trondheim by skal være et åpende, levende sentrum som yrer av liv, sier han og viser til ideene som ble født for over ti år siden, men som de nå har tatt frem på nytt.

–Vi har allerede vært i møter med kommunen og byantikvaren, og vi oppfatter dem som positive til våre innspill,  så vi har jo en felles innstilling her.

– Vår ambisjon er å revitalisere og skape enda mer liv i Midtbyen og sentrum av Trondheim, og det handler om å gjøre byen mer åpen og tilgjengelig for folk flest slik at enda flere faktisk bruker byen, sier Nordbotten.

Men det mest oppsiktsvekkende er allikevel deres ønske om å ta i bruk deler av selve elva.

– Vi synes det hadde vært fantastisk å vitalisert bryggeområdet ved å legge en promenade ut i elva. Og det finnes det jo praktiske og tekniske løsninger på. Du trenger ikke å være i berøring med bryggene i det hele tatt, du kan sette ned påler som bryggene kan flyte på, ut i fra tidevannet her. Folk kunne spasert her og vi kunne brukt almenningene på en ny måte, sier han engasjert.

–Men byantikvaren har ikke vært veldig positivt innstilt til dette. De mener at en slik promenade ut i elva vil ødelegge fasadeintrykket av bryggene akkurat her. Men personlig tror jeg dette er en modningssak, sier Nordbotten.

– Problemet med bryggene ut mot Kjøpmannsgata er at her er det mørkt og trist, men her på elvesiden er det lyst. Det vil vi utnytte, sier Nordbotten.

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!

–Vi foreslår at Trondheim kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune kan nyttiggjøre seg bryggene! Vitaliser dem på en sånn måte at de kan bruke arealene i praksis. Publikumsrettet offentlig virksomhet her vil vitalisere Kjøpmannsgata og bryggerekken. ARC har tegnet skisser på hvordan det kan bli. Alt ligger i Hjerteplanen, forteller Nordbotten.

Det gjenstår å se om de kaster seg inn i konkurransen som ble utlyst denne uka.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre