Anbudskonkurranser er sløsing med tid og penger

tech24: Anbudskonkurranser er sløsing med tid og penger, mener entreprenør. 20 prosent av byggekostnadene kan spares ved å endre praksis.

– Anbudskonkurranser skjer på feil tidspunkt i byggeprosessen. I dag er veldig mye styrt av rådgivere og arkitekter tidlig i prosjekteringen. Først på slutten kommer entreprenøren inn med sin kompetanse, og det er altfor sent, sier administrerende direktør Magnus Hvam i Forny.

– Må en kulturendring til i hele bransjen

Forny driver med miljøriktig fornying og ombygging. Hvam har sett seg lei på at prosjekteringen på store, komplekse prosjekter ofte gjøres to ganger, fordi løsninger foreslått av rådgivere viser seg å være lite funksjonelle når entreprenøren til slutt får si sitt.

– Det er en veldig ineffektiv prosess. Erfaring viser at man kan spare 20 prosent av prosjektkostnadene ved å invitere entreprenørene inn i konkurransen på et tidligere stadium, sier Hvam.

Konservative

Det er særlig byggeprosjekter i det offentlige som kunne vært fullført raskere og billigere, mener Hvam.

– Det står ingenting i loven om offentlige anskaffelser som hindrer bransjen i å endre praksis. Det dreier seg bare om konservatisme og tradisjon, sier han.

Hvam forteller at det fins gode alternativer å ty til, for eksempel samspillskontrakter. Der kan man ha konkurranse helt fra prosjektfasen. En annen utbyggingsmodell er OPS, offentlig-privat samarbeid.

Han nevner som eksempel to rehabiliteringsprosjekter av skoler i Oslo.

– Oslo kommunes Undervisningsbygg rehabiliterte Høybråten skole og Persbråten videregående skole som OPS-prosjekter, med godt resultat. De totale byggekostnadene ble lavere enn de ellers ville blitt, sier Hvam.

Forbilledlig

OPS er fortsatt et relativt nytt begrep i Norge. Det er en ordning for å finansiere bygging av offentlige veier og bygninger. Private aktører prosjekterer, bygger og drifter anlegget, deretter tilbakeføres det til det offentlige etter en lengre periode, normalt 25 år.

SINTEF har evaluert rehabiliteringen av Høybråten og Persbråten skoler og kommet til at begge prosjektene er gjennomført på en forbilledlig måte.

– Det som gjør OPS interessant, er at man får en fastpris ikke bare på byggingen, men også på selve driften. Det tenkes i større grad helhetlig i utformingen av bygget, sier Dag Fjeld Edvardsen, som var en av de to forskerne fra SINTEF som sto bak evalueringen.

– Det vil ikke lønne seg for byggherren å velge dårlig løsninger, fordi det er byggherren som også skal stå for driften av bygget de første 25 årene, sier Edvardsen.

Splittes opp

Petter Eiken er tidligere administrerende direktør i Skanska og leder for det regjeringsoppnevnte Bygg 21-prosjektet. Han er enig i at dagens anbudskonkurranser ikke fungerer optimalt.

– Det offentlige har et ekstremt prisfokus som gjør at prosjektene splittes opp i mange elementer. Man kjøper inn basert på laveste pris for hver enkelt pakke. Det ser veldig fint ut på anbudsstadiet, men man ender alltid opp med dyrere prosjekt enn antatt, fordi det blir så mange avvik underveis, sier Eiken.

I juni kom regjeringens stortingsmelding om bygningspolitikk. Den tok initiativ til å starte opp Bygg 21 – et samarbeidsprosjekt som skal gi et kunnskapsløft i byggenæringen.

Petter Eiken vil se til andre næringer når han skal stake ut kursen for prosjektet.

– Byggebransjen må lære av andre bransjer. Den maritime næringen har for eksempel skapt næringsklynger, hvor leverandører samarbeider over tid for å bli bedre. Slikt fins ikke i byggebransjen i dag, sier Eiken.

Magnus Hvam i Forny har store forventninger til Bygg 21.

– Jeg håper det fører til et oppgjør med den konservative bransjen vi er. Vi er nødt til å endre måten vi jobber på, og ikke minst må det en kulturendring til i hele næringen, sier Hvam.

PS: Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Forny.