Handel, hotell og restaurant mest positiv til økt overskudd i 2013

tech24: Handel, hotell og restaurant mest positiv til økt omsetning og overskudd i 2013

Seks av ti bedrifter har stor tro på at fjorårets positive trend vil fortsette og høyner ambisjonene for det nye året. – Meget sterke tall, sier DNB-økonom.

DNBs forventningsindeks for Norge ble offentliggjort i dag og den viser at det er en signifikant oppgang i norske bedriftslederes forventninger fra 2012 til 2013.
Oppgangen påvirkes mest av at bedriftene tror på en økning i både omsetning og lønnsomhet. Kun 10 prosent forventer en nedgang i omsetningen. Det betyr at forventningsindeksen fra to år tilbake, som da dippet litt ned, har snudd kraftig.

Mange bedrifter går godt

– Dette er meget sterke tall og viser at veldig mange norske bedrifter går godt, sier Ellen Dokk Holm, småbedriftsøkonom i DNB.

Bransjene varehandel og hotell- og restaurantdrift skiller seg ut med de største forventningene til omsetningen. Bygg- og anleggsbransjen viser positive tegn når det gjelder økt lønnsomhet, og innenfor bransjene industri, bergverksdrift, kraft og vannkraftproduksjon planlegges det flere nyansettelser.

– Omsetning og lønnsomhet er for mange bedrifter de viktigste målene på at bedrifter utvikler seg og gjør det bra. Vekst på disse områdene gjør at bedriftene igjen kan investere og utvikle bedriften videre, sier Holm.

Forbruksveksten bidrar

De positive holdningene som kommer frem, særlig innenfor varehandel og hotell- og restaurantdrift, kommer som følge av forbruksveksten. DNBs forbruksbarometer viser at én av tre tror på bedret økonomi, noe som påvirker mange bedrifter.

Veksten og rekordinvesteringene i oljerelatert industri har selvsagt også mye å si for det positive bildet norske bedrifter forventer av 2013.
– Som bank kjenner vi oss igjen i disse tallene. Mange bedrifter gjør det veldig bra, men samtidig er det noen som er mindre optimistiske, avslutter Holm.

Bransjen med den laveste optimismen for 2013 er jordbruk, skogbruk og fiske. En tendens som også kom frem i forventningsindeksen for 2012.