Frank Hågensen, autorisert regnskapsfører og daglig leder i Fidelis Regnskap AS, holder seg kontinuerlig oppdatert på tiltak og ordninger som myndighetene iverksetter for å lette situasjonen for næringslivet.

Nå er kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet hele eller deler av inntekten vedtatt: Den nye, midlertidige ordningen dekker opptil 80 prosent av inntekten, begrenset oppad til en årsinntekt på 6G (1G =grunnbeløpet i folketrygden) og gjelder inntekt som ikke gir rett til dagpenger.

– Er du lei av upersonlig service bør du prøve et mindre regnskapsbyrå

Fra og med dag 17

– Ordningen omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at NAV får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for, opplyser Hågensen, som kan bistå deg og din bedrift med vurderinger og søknader knyttet til de nye ordningene.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020.

– For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn. Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene, opplyser Hågensen, som oppfordrer deg til å ta kontakt dersom du trenger bistand.

Søknadsfunksjonen er på plass i begynnelsen av mai. NAV er allerede i gang med å lage en digital løsning som gjør at utbetalingene kan skje automatisk. De som søker om den nye ordningen, vil få detaljert veiledning underveis i søknadsprosessen.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser og ønsker vite mer om hva som gjelder i din situasjon, finner du mer informasjon på denne nettsiden.