Det polske språket er så utbredt på norske byggeplasser at gründerne bak et digitalt styringsverktøy har oversatt hele løsningen sin til polsk.

–  Målet er mindre» tegnspråk» og bedre sikkerhet på byggeplassen, ifølge Marius Waldum, daglig leder i Trondheims-baserte 24onoff.

Ifølge Arbeidstilsynet forårsaker språkproblemer ofte ulykker og farlige situasjoner på byggeplassen: Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Elzbieta Nielsen har polsk bakgrunn og har vært mye i felten på tilsynsbesøk.

Prøv løsningen gratis her

Hun kan fortelle at det ikke er uvanlig at arbeidere på norske byggeplasser hverken forstår norsk eller engelsk, og er ikke i tvil om at jo mer informasjon som oversettes, jo bedre blir sikkerheten ute på byggeplassene:

– Det går mye i fingerspråk på norske byggeplasser og det er ikke godt nok. På dette området er det store utfordringer. Jeg kjenner til flere tilfeller der språkproblemer har forårsaket ulykker og personer er blitt skadd. Konkurransen om å få jobbe i Norge er også høy. Det medfører at mange arbeidere gir uttrykk for at de forstår mer enn de gjør, noe som åpenbart kan skape farlige situasjoner, sier seniorinspektøren og viser til forskning som viser at utenlandske arbeidstakere har nærmere 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb sammenlignet med norske arbeidstakere. Noe av årsaken skyldes språkproblemer.

Oversetter til polsk

Marius Waldum i 24onoff  har nå oversatt sine produkter til polsk. Selskapet har engasjert polske Dorota Alicja Kubacka (20) som oversetter og i dag er hele «verktøykassen» på www.240noff.no tilgjengelig på polsk. Den består av en egenutviklet heldigital plattform for timeregistrering og prosjektstyring, tillegg til fravær- og ferieregistrering, booking av rom, maskiner og utstyr. Løsningen har også personalliste og holder oversikt over arbeidsstokkens kompetanse, sertifiseringer og erfaring.

Nielsen i Arbeidstilsynet sier det er positivt at arbeidsverktøy i bygg- og anleggsbransjen oversettes til polsk:

– Hos store virksomheter, som f.eks. Aker, er mye oversatt til arbeidernes morsmål. Det er hos de mindre virksomhetene det er størst forbedringspotensiale, sier Nielsen.

Trenger flere polakker

Lite tyder på at utfordringer knyttet til språk blir mindre i tiden fremover. Bransjen sliter med rekruttering av norske ungdommer og behovet for arbeidsinnvandrere i bransjen øker:

Polske arbeidstakere står for den største innvandringsbølgen til Norge noensinne. Etter EU-utvidelsen i 2004, er over 150 000 polakker kommet hit for å jobbe. Svært mange av dem har hendene fulle med å «bygge Norge». 85600 polakker er i dag registert bosatt i Norge.

– Hver tredje arbeidstaker i norsk bygg- og anleggsbransje er nå utenlandsk. På kort sikt, med det høye aktivitetsnivået vi har nå, vil bransjen ha et økt behov for arbeidsinnvandrere, sier direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL), Audun Brandt Lågøyr.

Han fremholder at språkbarrierer og effektiv arbeidsledelse er utfordringer som følger med den høye andelen utenlandsk arbeidskraft.

Alene på markedet

Waldum i 24onoff er så langt alene om sin polske, nettbaserte verktøykasse www.24onoff.no. I det norske markedet finnes fire-fem aktører som tilbyr digitale verktøy for bedre styring av ressursene, men informasjonen er på norsk eller engelsk:

– Jeg har så langt ikke funnet noen konkurrenter som har oversatt sine løsninger til polsk, sier Waldum, som ikke utelukker at det kan bli aktuelt å oversette til flere østeuropeiske språk.

Han forteller at det spesielt er mindre håndverksbedrifter fra 1-10 medarbeidere som er interessert i å effektivisere ressursbruken ved hjelp av elektroniske løsninger, egnet for både mobiltelefoner og datamaskiner.

– Mange bedrifter har store utfordringer med språk. At arbeidstagere og ledelse i samme bedrift kan bruke kommunikasjonsverktøyene på sine respektive språk øker effektivitet, lønnsomhet og sikkerhet i betydelig grad. Språkbarrierer har også vært trukket frem som en av årsakene til lav produktivitet og økte boligpriser, minner Walldum om.