– Mange private tomteiere i Trondheim sitter på store verdier og kan frigjøre betydelige beløp ved å utvikle tomta. En god start er en såkalt rammerapport. Da undersøker jeg mulighetene og kunden får et dokument og en situasjonsplan som blant går gjennom alt fra byggegrenser til utregning av utnyttelsesgrad. Jeg sjekker også status for alle krav og bestemmelser som er knyttet til tomta. Deretter gir jeg en vurdering av utfordringene knyttet til å bygge på din tomt og jeg kommer med et forslag til videre fremdrift, forteller Marianne Sandmark, som poengterer at utvikling også kan være et alternativ for unge under etablering:

– Dette kan være et godt alternativ for de som er i ferd med å etableres seg og som egentlig ikke har råd til huset og tomta. Da kan utskilling være et smart økonomisk grep som gir penger inn og som kan gjøre det mulig å oppfylle boligdrømmen, påpeker Sandmark.

LES MER: Fast pris for en ramme rapport er 6000,- for inntil to mål tomt

Sandmark skisserer tre aktuelle alternativer, dersom du sitter på en tomt du vurderer å utvikle:

Riv boligen og bygg nytt:

Hvis boligen som står på tomta er en eldre bolig i dårlig forfatning bør du vurdere om det ikke vil være mer lønnsomt å rive denne og bygge nytt. Bygger du nytt kan du øke antall boenheter på tomta, enten det er flere eneboliger, rekkehus eller flermannsboliger. Det kan være lurt å snakke med en megler og undersøk potensialet i ditt nabolag. Du kan ha inntil fire boenheter på en eneboligtomt før det utløser krav om reguleringsendring.

+ Potensiale til å tjene store summer

– Du må flytte

– Du bør selge samlet til en utbygger

Les mer om arkitekt Marianne Sandmark her

Del tomta og selg den delen som du har skilt ut

Hvis du har en stor tomt og en bolig som ikke trenger mye vedlikehold kan du skille ut deler av tomta og selge tomta på det åpne markedet.

+ Potensiale til å tjene bra

+ Du slipper å flytte

– Du vet ikke hva som blir bygd på tomta

Del tomta – prosjekter en bolig og selg tomta med godkjent rammetillatelse

Hvis du har en stor tomt og en bolig som ikke trenger mye vedlikehold kan du skille ut deler av tomta og prosjektere en bolig på den utskilte delen, eller selge tomten med en godkjent rammetillatelse.

+ Potensiale til å tjene bra

+Du slipper å flytte

+ Du har mye kontroll over hva som blir bygd på tomta

– Du kan risikere at prosjektert bolig forkastes av nye eiere

Del tomta – bygg deg en ny bolig og selg den gamle

Hvis du har en stor tomt og ønsker en ny bolig kan det tenkes du har plass til en bolig til på tomta. Da har du i utgangspunktet en gratis tomt å bygge på. Den eksisterende boligen kan du selge etterpå.

+ Gratis tomt

+ Du flytter inn i ny bolig

+ Du har full kontroll

– Store kostnader i byggeperioden

Er du usikker på om tomten er egnet for deling? Ta kontakt med Arkitekt Sandmark AS i dag så kan vi se over situasjonen din og sammen finne ut hva vi kan gjøre videre.