Adrian (14) og mor Bente Sørgård Kregnes trener hos Impuls på Melhus. Som fotballspiller på Gimse trener han tre ganger i uka. Nå har han i tillegg trent styrke en drøy måned på treningssenteret.

Mamma Bente setter stor pris på at senteret har åpnet dørene for yngre aldersgrupper:

-Det er fint å trene sammen med barna sine. Man merker raskt fremgang og får mer overskudd i hverdagen, sier hun.

– At styrketrening er skadelig for barn og ungdom er en myte. Studier viser at vekst og utvikling ikke påvirkes negativt, slik man trodde før. Men det forutsetter at styrketreningen gjennomføres med riktig teknikk, progresjon og volum, sier treneransvarlig og senterleder Stine Finserås i treningssenterkjeden Impulse i Trondheim.

Tegn ungdomsmedlemsskap her

Senterkjeden åpner nå dørene for aldersgruppen 13-15 år, forutsatt at de trener i kontrollerte former og sammen med foreldre og foresatte.

Image with visual paralax effect

Støttes av professor

– Styrketrening kan tvert imot stimulere til økt beinmineraltetthet, som videre kan bidra til å sikre god beinhelse senere i livet, sier Finserås, som får støtte for sine synspunkter av professor i medisin, Jan Hoff ved NTNU. Hans felt er blant annet idrettsfysiologi ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved universitetet.

Adresseavisen: Treningssentrene overtar idrettslagenes rolle som den viktigste arenaen for trening blant ungdom.

– Det finnes ingen dokumentasjon på at styrketrening kan ha en negativ utvikling på vekst, eller på noen måte er skadelig for unge, fastslår Hoff.

At styrketrening er skadelig for barn og ungdom er en myte. Studier viser at vekst og utvikling ikke påvirkes negativt, slik man trodde før.

– Den mest utbredte skaden knyttet til vekst for unge er det som kalles Schlatter, som er en løsning i bruskfestet for den store lårmuskelen. Dette skyldes ikke styrketrening, men påvirkning fra kraftige oppbremsinger som nedhopp eller kraftige landinger.

Hoff påpeker også at økt muskelstyrke også øker styrken på alt involvert vev – som sener, bånd, leddkapsler og beintetthet.

– I hvilken grad kan styrketrening bidra til å redusere risikoen for skader under annen fysisk aktivitet, angivelig fordi muskler og skjelett da tåler mer?

– Styrketrening reduserer skader gjennom det at alle skjelettstrukturer blir sterkere. Samtidig vil en del konkurranser da skje med større intensitet, som igjen kan øke skadeforekomsten, sier Hoff.

Bare positivt

Ifølge forskning er skaderisikoen ved styrketrening lav blant barn og unge, sammenlignet med f.eks. fri lek og ballidretter – forutsatt god veiledning, fokus på teknikk og trening med tilsyn.

– Hva er din vurdering?

– Styrketrening med instruksjon og sikring av korrekt utførelse, er bare positivt for både barn og ungdom. Det er mer et spørsmål om hvordan det organiseres. Hvis det innebærer omgang med vekter og maskiner er nok den største faren at noen slipper vekter ned på beina, eller får fingre i klem i maskiner, understreker professor Hoff.

Senterleder Stine Finserås har laget rammene for de nylig introduserte treningsoppleggene for de yngste, som er tilgjengelig på alle de 10 sentrene i Impulse-kjeden (åtte i Trondheim, ett i Stjørdal og ett i Melhus).

– Foreldre med aktive barn har etterspurt et slikt tilbud hos oss, og det er motivasjonen vår for å sette i gang. Ungdommene er i en vekstfase, og teknikk kan være svært utfordrende. Det krever lang innlæringstid med tett oppfølging fra foresatte på hver treningsøkt, og fra våre treningsveiledere. Fremfor alt vil vi få de yngste til å trene på riktig måte, både de som driver med idrett og de som bare ønsker å være fysisk aktive. Styrketrening er for alle, i alle aldre. En viktig målgruppe kan også være de mange unge som ikke er fysisk aktive, men tilbringer tiden stillesittende foran dataskjermer, sier Finserås.

Image with visual paralax effect

Forebygger skader

–  Hvorfor bør ungdom drive styrketrening?

– Det er ment som et tilbud til inaktiv ungdom, men er selvsagt også et tilbud til ungdom som driver med idrett. Styrketrening kan både være skadeforebyggende og prestasjonsfremmende. Vi legger mest vekt på det skadeforebyggende. Det er godt dokumentert at styrketrening ikke påvirker kroppens naturlige vekst slik man tidligere trodde. Eventuelle skader er først og fremst knyttet til manglende veiledning, dårlig teknikk og trening uten tilsyn. Derfor er vi også «strenge». Vi krever at en foresatt følger ungdommen på hver eneste treningsøkt. Foresatte får før oppstart en grundig veiledning fra våre treningsveiledere. Vi lager og går gjennom treningsprogrammet, forteller hun

Erfaring og modning

Finserås er opptatt av at ungdommene nøye skal følge treningsprogrammet som Impulse lager:

– Dersom de ønsker å utvide eller endre treningsprogrammet skal de ta kontakt med en treningsveileder for ny gjennomgang. De yngste skal ha en forsiktig progresjon og grundig utførelse. Treningsprogrammet skal dreie seg om mestring fremfor å utfordre med komplekse øvelser.

Impulse legger opp til at treningen skal konsentreres om kroppsvektøvelser og frivektsøvelser med lett ytre motstand, i hovedsak medisinballer, ‘kettlebells’, kabel og strikk.

– Det inkluderer flere muskelgrupper fremfor apparattrening og isolasjonsøvelser. Treningsmengden tilpasses individuelt, basert på en vurdering av treningserfaring og modningsnivå, både mentalt og fysiologisk.

– Hvorfor har dere satt grensen ved 13 år?

– Det er gjerne i denne alderen man begynner å spesialisere seg innen idrett. Det er jo også i tenårene en begynner å vokse, avslutter Finserås.

Forskning: “Ingen nedre aldersgrense”

«Det er ingen nedre aldersgrense for styrketrening for barn, men trening og instruksjon må være nøye tilpasset. Avgjørende er utvalget av øvelser, god oppvarming og gradvis nedtrapping».

Denne konklusjonen fremkommer i et kanadisk forskningsarbeid fra 2008. Etterhvert er det gjennomført forskningsprosjekter og kommet mange studier som tilbakeviser myter forbundet med styrketrening hos barn og ungdom.

Den kanadiske studien fastslår at styrketrening for barn og unge er relativt trygt og forbedrer den generelle helsen, forutsatt riktige treningsmetoder.

I tillegg til de veldokumenterte økningene i muskelstyrke og utholdenhet, har styrketrening blitt brukt til å forbedre funksjonsdyktigheten, blant annet hos barn med cystisk fibrose og cerebral parese. En omfattende amerikansk studie underbygger den samme oppfatningen. Styrketrening under kontrollerte forhold er relativt trygt og påvirker ikke vekst og modning av barn og unge på negative måter. I den amerikanske studien har forskerne gjennomgått 22 rapporter som omhandler styrketrening beregnet på pre- og tidlig pubertal ungdom. Forskerne har spesielt sett på opplæring, type øvelser og treningsprogrammer, resultater og forekomster av skader.

Gjennomgangen av forskningen viser at styrketrening kan gi betydelige forbedringer i muskelstyrke i barndommen og tidlig ungdomstid. Styrketreningen påvirker verken veksten, høyde eller vektutvikling negativt.

Tegn ungdomsmedlemsskap her