De nye forskriftene fra Samferdselsdepartementet, som gjelder fra 1. januar 2017, er mer enn noen pennestrøk på et stykke papir. Salgsansvarlig Camilla Perron i Trondheim parkering forteller begeistret om forbedringene som vil stille flere krav til bransjen, og komme den vanlige forbruker til gode.

– Mange er i tvil om hvilke regler som gjelder på private områder. Nå blir det lettere for folk, tror Perron.

Størst endring for de private aktørene

Private parkeringsselskaper har til nå kunnet innkreve langt høyere bøter enn de offentlige aktørene. Det blir det slutt på. Et universelt regelverk skal komme deg og meg til gode. Det blir blant annet mer enhetlig skilting, lik takst på bøter, og skjerpet kompetansekrav til parkeringsvakter.

Dette er et oppgjør med cowboytendensene i bransjen. Forskriftene kommer til å rydde opp blant de useriøse aktørene i markedet

Markedsansvarlig Gunn Helene Nordgaard er overbevist om at endringene vil gjøre parkeringshverdagen enklere for den som skal parkere, men oppfordrer alle som tilbyr vilkårsparkering om å sette seg inn i de nye reglene:

Image with visual paralax effect

Enklere å betale. Med de nye forskriftene skal det bli enklere å betale for parkering – uten å bruke betalingsautomatene. Markedsansvarlig Gunn Helene Nordgaard (t.v.) og salgsansvarlig Camilla Perron tror på en bedre parkeringshverdag i Trondheim. 

– Dette er et oppgjør med cowboytendensene i bransjen. Forskriftene kommer til å rydde opp blant de useriøse aktørene i markedet. Regelverket blir likt for vilkårsparkering, uavhengig om det er offentlige eller private aktører som driver parkeringstjenestene. Forskriften stiller også økte krav til grunneiere når de planlegger parkeringsareal. Man kan ikke lengre sette opp skilt og kreve bøter som man vil, forteller Nordgaard.

Bedre tilrettelegging for forflytningshemmede er også gjennomgående i forskriften.

– Det blir nye krav til både antall plasser og universell utforming av betalingsløsningene.
Vi har allerede mye av teknologien som trengs på plass, sier Perron.

– Blant annet tilbyr vi elektronisk betaling i app, oblatfri soneparkering og automatisk betaling ved hjelp av nummergjenkjenning i flere av P-husene våre. Slike løsninger sikrer at forflytningshemmede slipper fysiske hinder for benytte de samme tjenestene som alle andre har tilgang til, tilføyer Nordgaard.

Mer enn bøter

Nå håper Nordgaard at grunneiere som blir berørt av den nye forskriften oppsøker Trondheim parkering for informasjon og råd om de nye endringene.

Gå til Trondheim parkering sine nettsider

– Både rådgiving, skiltplanlegging, driftstjenester og kommunikasjonsarbeid er en viktig del av hverdagen i kontorbygget på Leüthenhaven. Det ligger også mye teknologiutvikling bak tjenestene vi tilbyr, så vi er så mye mer enn bare bøter, smiler hun.

– Fagfeltet vårt er innen trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø så her bidrar vi med alt fra å gjøre skoleveien til barna tryggere, til å utvikle nye ladestasjoner for EL-bil, sier Perron.

Hun tror de nye forskriftene vil styrke Trondheim parkerings viktigste fanesaker.

– Vi tror de nye forskriftene vil bidra til dette. Så dette blir positivt for alle.

Lagre

Lagre