Refinansiering betyr enkelt og greit at man tar opp et nytt  samlelån for å erstatte dyr gjeld til en bedre rente. Refinansiering kan være økonomisk hensiktmessig hvis man har tatt opp flere dyre forbrukslån og smålån. Man burde kun refinansiere hvis man får et bedre rentetilbud på det nye lånet.

Politisk regulering av finansbransjen

I 2019 kom det en ny forskrift fra Finansdepartementet som påvirker bankenes innvilgelsesprosess. Forskriften retter seg i hovedsak mot forbrukslån, men inkluderer også visse bestemmelser for håndtering av refinansieringslån. 

Et forbrukslån er et lån man kan få hos banker og finansieringsforetak, uten å måtte stille med sikkerhet.

Forskriftens § 5 omhandler refinansiering av forbruksgjeld og hvilke begrensninger som gjelder. Som et eksempel stilles det et krav om at nye refinansieringslån ikke skal øke den totale gjeldsmengden. Man kan derfor ikke låne 200.000 kroner hvis man kun skylder 100.000. 

I det nye regelverket er det også karvet ut et unntak for nedbetalingsperioden på refinansieringslån. Her heter det seg at banker kan innvilge nye samlelån med 15 års tilbakebetalingstid, forutsatt at gjelden som refinansieres har en tilsvarende tilbakebetalingstid.

Dermed skiller det seg fra innvilgelsen av forbrukslån der bankene har et makstak for nedbetaling på 5 år.

Nytt lån uten sikkerhet

Ønsker man å refinansiere lån vil det hovedsakelig være to måter å gjøre det på. Den ene måten er å refinansiere ved hjelp av et nytt usikret lån. Benytter du www.refinansiere.net sin sammenligningsside for refinansiering, vil du se hva de ulike långiverne har som veildende priser.

Velger man å refinansiere lån uten sikkerhet vil målet være å samle de aller dyreste kravene før de erstattes med ett nytt samlelån. Da vil renten reduseres, som igjen betyr at gjelden kan slettes kjappere.

Dessverre er det viktig å være klar over at det er en situasjon som kan gjøre det vanskeligere å refinansiere uten sikkerhet. Hvis man har fått betalingsanmerkning kan det være at bankene ikke er like villige til å tilby refinansiering uten sikkerhet. Fra bankenes perspektiv kan det være at risikoen regnes som for høy.

Andre alternativ: refinansieringslån med sikkerhet

Den andre metoden er å stille finansiell garanti via verdien på egen bolig. Hvis man samler flere lån og stiller med sikkerhet i bolig, kan dette kalles et pantelån. Gjeldsbrevet tinglyses, og en må selv dekke disse kostnadene via et etableringsgebyr.

Når man velger refinansiering med sikkerhet, regnes dette som en mindre risiko for banken. Dermed kan man også få innvilget et samlelån til tross for at man sitter med en eller flere betalingsanmerkninger.

Løsningen har flere likhetstrett med reglene som gjelder for forbrukslån. I boliglånsforskriften står det presisert i § 9 at man ikke kan øke lånesummen på refinansieringstidspunktet, akkurat som med forbrukslån. Et annet krav som settes i forskriften, er at når man skal refinansiere må man stille samme bolig som sikkerhet for det refinansierte lånet.

Økonomiske fordeler

Fordelene med å refinansiere lån er først og fremst økonomiske. Det inkluderer potensialet for:

  • Redusert rente.
  • Enklere oversikt over gjeldskrav.
  • Raskere nedbetalingstid.
  • Man kvitter seg med ubetalte krav hvor det påløper forsinkelsesrente (morarente).
  • Muligheten til å spare betydelige beløp (avhengig av rentedifferansen og hvilke summer du refinansierer).

Fra et økonomisk perspektiv vil det være smart å kunne stille med sikkerhet når man refinansierer. Det gjelder spesielt hvis man skylder store summer med kostbar rente (mikrolån og lignende). Se for deg at du har forbruksgjeld med en rente som i snitt utgjør rundt 30%. Klarer du å refinansiere til 17% vil besparelsen være mellomlegget (altså 13%). Har man stor gjeld vil det derfor fort kunne være snakk om betydelige besparelser. Til samme tid vil man slippe å holde oversikt over flere individuelle lån.

En god investering

Å refinansiere gjeld kan lønne seg, gitt at du får bedre betingelser på den nye lånepakken. Det finnes en del viktige regler som bankene må forholde seg til. Disse regulerer hvilke beløp du kan låne, samt hvor lang tilbakebetaling banken kan innvilge.

Husk at det i tillegg er gratis å søke om refinansiering. Bankene vil ikke ta gebyr for å håndtere en søknad, og du burde alltid sjekke priser hos flere bankaktører for å se hvilken rente de er villige til å gi.