Nylig var over 200 kunder, samarbeidspartnere og allierte tilstede på åpning av det topp moderne BREEAM NOR Excellent-sertifiserte kontorbygget.

Utbygger og eier Dora, totalentrepenør Skanska og Rambøll som arkitekt og totaltrådgiver, har hatt et svært godt samarbeid. Rambøll syntes prosjektet var så spennende at de ønsket å flytte inn i bygget selv.

– Det er jo ekstra gøy å få være med å forme et bygg hvor man selv er sluttbruker. Nå må vi leve med de valgene vi har tatt og se hvor brukervennlige de faktisk er, sier Kari Hovin Kjølle, avdelingsleder for Arkitektur og Landskap i Rambøll.

Et av de mest påfallende arkitektoniske grepene som er gjort går på åpenhet og lysforhold. Hele bygget er åpent i midten, med kommunikasjonsårer, kaffemaskin, møteplasser og stille- og møterom, mens arbeidssonene ligger ut mot vinduene og er skjermet for støy.

F.v- Markku Moilanen, styreleder i Rambøll Norge, Ole-Petter Thunes, administrerende direktør Rambøll i Norge, Åse Grimsmo, eiendomssjef Dora og Geir Halmøy, administrerende direktør Dora, var alle svært fornøyde.
Her står de foran et kunstverk av Steinar Christensen, bildet henger i resepsjonen.

Løsningene har som mål å fremme faglig utvikling, trivsel og samarbeid for dem som jobber her. De åpne kontorarealene er intime og ikke for store. Dette bidrar til «liv mellom pultene», og gir rom for veksling mellom stille arbeid og kontakt med kollegaene.

Ny bydel Det er det kontoret i Trondheim med flest og størst glassflater, noe som gir godt lys og god romfølelse, samtidig som det gir følelse av nærhet til byen.

Image with visual paralax effect

Nyhavna er et spennende og sentralt område med gode kommunikasjonsforbindelser. Det er forventet at en helt ny bydel vil vokse fram her i årene fremover, både når det gjelder næringsarealer og boliger.

God stemning når Kari Hovin Kjølle (til høyre) viser en gruppe rundt i lokalene.

Også Dora Eiendom har store planer. Navnet NyhavnaEN har sin naturlige forklaring. Første byggetrinn, som nå er ferdig, er på totalt 6.400 kvadratmeter, mens neste byggetrinn blir på 8.500 kvadratmeter.