Osteopat Paul Giske snakker seg kjapt varm i trøya inne på kontoret ved Toppen Helsesenter på Sirkus. Skjelettet mellom skrivebordet og behandlingsbenken er et arbeidsredskap som han anvender ofte.

– La oss si at du har vondt i kneet. Du har prøvd vanlige behandlinger, men smertene vedvarer. Kanskje ligger årsaken et annet sted på kroppen? Jeg har sett mange eksempler på det, sier Giske og forteller om et ekstremt tilfelle han hadde ganske nylig:

– Jeg hadde en pasient som slet med akkurat smerter i kneet. Vi fant ut at nakkestillingen hennes hadde en vridning som gjorde at hun belastet muskulaturen i nederste del av ryggen og i bekkenet på en unaturlig måte. Dette forplantet seg videre til kneet. Når dette var avdekket, ble det mye lettere å sette i gang riktig behandling, forteller han.

Tilbudskampanje: Registrer deg her og få en rabattert undersøkelse

Ser helheten

Osteopati. De fleste har sikker hørt om fagdisiplinen. Færre vet imidlertid hva som kjennetegner den. Kort fortalt så er det en manuell behandlingsform utviklet på midten av 1800-tallet, og som bygger på naturvitenskapelige fag som anatomi, nevrologi, fysiologi og biomekanikk. En osteopat bearbeider vev, muskler og skjelett.

Start med lyd

Osteopatien har en holististisk (helhetlig) tilnærming til hvordan man behandler lidelser. En osteopat ser derfor på kroppen som en sammenhengende helhet, der enkeltdeler påvirker hverandre. Ifølge osteopatien kan årsaken være et annet sted i kroppen enn der smerten faktisk oppleves.

– For meg er det viktig å få et godt bilde av pasientens sykdomshistorie før eventuell behandling starter. Derfor bruker jeg god tid på den første samtalen, sier Giske som har jobbet som osteopat i 11 år. Han er i tillegg utdannet fysioterapeut.

– En god fagkombinasjon?

– Helt klart, smiler han.

Sentral plassering

Utenfor vinduene i tredje etasje på Sirkus kjører metrobussene i jevn stim østover, mot Ladesletta og retning midtbyen. Deler av biltrafikken forsvinner ned i Strindheimtunnelen. Området har de siste årene blitt et sentralt knutepunkt i denne delen av Trondheim.

Toppen Helsesenter huser i dag alt fra gynekologer og tannleger, til psykologer og kiropraktor. For å nevne noen.

– Jeg har jobbet som osteopat i 11 år. Da jeg flyttet tilbake til Trondheim fra Oslo var det naturlig å etablere seg i et helsemiljø som er lett tilgjengelig for de som kommer med både bil og buss, sier han.

– Har du noen typiske pasientgrupper?

Giske tar en kjapp tenkepause.

– Egentlig ikke. Det er alt fra barn til pensjonister. Og begge kjønn. Fellesnevneren er nok at de ønsker et tilbud som ikke bare behandler symptomer, men som også søker å avdekke årsakene. Vi har et meget godt offentlig helsevesen i Trondheim, samtidig er det ofte for lite tid og ressurser til å tak i det store bildet, mener han.

Et tidsspørsmål

Osteopati er en relativt fersk behandlingsform her i landet. Den første utdanningen ble startet i 1997. De fleste norske utøverne er utdannet ved Høyskolen Kristiania, Institutt for helsevitenskap i Oslo.

– Dersom man oppsøker osteopat er det viktig å forsikre seg at han eller hun har solid faglig bakgrunn. Tittelen er nemlig ikke beskyttet her i Norge, forklarer Giske.

I mange vestlige land er osteopati betraktet som en form for komplementær behandling. I Storbritannia, Australia og New Zealand er imidlertid osteopater tatt opp i den ordinære primærhelsetjenesten.

– Hva med Norge?

– Jeg tror det er et tidsspørsmål. De politiske signalene vi får fra de fleste på Stortinget er i hvert fall oppløftende hva angår offentlig godkjenning av yrkesgruppen. Stadig flere oppdager at osteopati er en sikker og effektiv behandling av en hel rekke tilstander, avslutter Giske.

Noen av tilstandene der en osteopat kan bidra til å hjelpe:

– Fordøyelsesplager.
– Smerter og plager i skulder og arm, nakke, rygg, hofte, kne, ankel og fot.
– Bekkenløsning.
– Fibromyalgi.
– Urinveisinfeksjoner.
– Arrvev etter operasjoner som skaper plager.
– Hodepine og migrene.
– Svimmelhet.

Tilbudskampanje: Registrer deg her og få en rabattert undersøkelse