Økonomiske farer ved samlivsbrudd – særlig for deg som ikke er gift

sponset sak: Stadig færre velger å gifte seg, noe som kan få alvorlige økonomiske konsekvenser ved samlivsbrudd. Selv om du er gift, finnes det mange fallgruver. Her får du vite de største økonomiske farene når parforholdet tar slutt og hvilke rettigheter du har.

Flere velger å bo sammen uten å gifte seg

Mange velger samboerskap, uten å være gift. Tallet på inngåtte ekteskap har falt de siste årene. Ifølge Statistisk Sentralbyrå, har det ikke vært så få ekteskap i 2020 som i 1972. Antall samlivsbrudd og skilsmisser ligger imidlertid stabilt. Det kan føre til økonomiske vansker for mange ved brudd, med mindre dere har inngått tydelige kontrakter og avtaler.

Den store nedgangen i 2020 kan også skyldes på koronapandemien. Mange bryllup måtte utsettes på grunn av strenge tiltak. Tallene har likevel falt sakte, men sikkert nedover. Dersom dere velger å være samboere, er det viktig å sette seg grundig inn i økonomiske rettigheter ved samlivsbrudd. Ta aktivt grep før problemene oppstår.

Flere rettigheter som ektefeller

Du får automatisk flere rettigheter når du er gift. For eksempel, du kan ikke kreve at dere skal dele opp oppsparte midler ved mindre dere er gift. Ekteskapsloven sier at alt skal deles likt, men med enkelte unntak. Å være hjemmeværende med barn blir like mye vektlagt som om du har vært ute i inntektsbringende arbeid, og det skal derfor ikke påvirke hvordan dere fordeler bolig og midler.

Dersom pengene kan spores tilbake til tiden før dere var gift, skal ikke disse pengene fordeles. Ellers er loven tydelig på jevn fordeling mellom ektefeller ved samlivsbrudd. Her kan du undersøke hvilke rettigheter du har ved et samlivsbrudd etter lover og regler, enten du er samboer eller gift.

Mister mange rettigheter ved vanlig samboerskap

Dersom dere velger å kun bo sammen, mister dere mange av rettighetene som det gifte par har ved samlivsbrudd. For eksempel, du risikerer å sitte igjen med ingenting om huslånet står på samboeren og du kun betaler leie. Dersom det kun er partneren som sparer penger og du dekker utgifter, risikerer du også å sitte igjen med svært lite.

Dere bør derfor fordele hvem som skal spare opp penger, for eksempel til pensjonisttilværelsen. Begge bør også ta aktiv del i økonomien med felles ansvar. Ikke minst, så bør dere sette opp kontrakt. Kontrakten bør være tydelig, slik at det ikke hersker noen tvil om hvordan midlene skal fordeles.

Det kan være smart å ha klare kjøreregler for hvordan dere skal håndtere økonomien sammen – med tanker på et eventuelt samlivsbrudd i tankene. Skriv dem gjerne ned i en kontrakt. Dersom det oppstår store endringer i felles økonomi, bør dere oppdatere kjørereglene så raskt som mulig.

Hva bør samboerkontrakten inneholde?

Det er kanskje ikke så hyggelig å snakke om samlivsbrudd, men det er viktig å lage avtaler mens parforholdet er bra. Det er mye vanskeligere å bli enige om fordeling når dere står midt i bruddet. Dere kan for eksempel ha svært forskjellig syn på økonomien og hvordan dere har bidratt. Hvis den ene parten har irritert seg over den andre partens pengeforbruk, kan dette bli et betent tema ved fordeling av midler.

Kontrakten bør tydeliggjøre hvordan dere skal fordele oppsparte midler, gjeld, bolig, båt, eventuelle aksjer og selskaper, fritidsbolig og bankkonti. Dere bør bestemme dere for hvordan eiendeler skal fordeles, både dem som dere har kjøpt sammen og dem som dere eide fra før av. 

Det kan også være lurt å bestemme noen kjøreregler for oppgjør og utflytting. Hvor raskt skal dere gjøre oppgjør? Hvor fort skal utflyttingen oppstå? Hvordan skal dere fordele utgifter ved utflytting? Har en av dere særskilte behov som bør tas hensyn til?

Andre økonomiske farer ved samlivsbrudd

Det er dyrt å skille lag og gå fra to til én inntektskilde, enten du er gift eller ikke. Du har tilnærmet like utgifter til strøm, transport, bolig og lignende, men du mister samtidig partneres inntekt. I tillegg kommer det ekstra kostnader til eventuell megler, flytting og lignende. Det er lurt å ta grep om egen økonomi, lenge før bruddet blir et faktum.

Kan du klare deg på egenhånd? Har du spart opp nok til pensjon til å klare deg alene? Hvis du svarer nei på dette, bør du vurdere ekstra sparing. Du bør også se på hvordan dere fordeler utgiftene for øyeblikket. Er det rettferdig med tanke på et eventuelt brudd i fremtiden? Sett gjerne opp et budsjett for å få kontroll på tallene.

Hva skjer etter bruddet?

Noe av det første du bør gjøre, er å sette opp et budsjett for din nye hverdag. Dere må også bestemme dere for hva dere skal gjøre med boligen, dersom dere eier den sammen. Man kan ikke kreve å overta boligen, med mindre det er helt særskilte grunner til det. Dere bør få takst eller markedsverdi fastsatt så raskt som mulig.