– Vi vet at fuktskader kan blir veldig kostbare. Spesielt er eldre hus utsatt. Vann som siger inn og suges opp i fundament og grunnmur ødelegger sakte, men sikkert. Saltutslag, maling som flasser, tapet som løsner og murpuss som går i oppløsning – jeg har sett det aller meste, forklarer Henning Becker i EPS Fuktsikring Midt-Norge AS.

Mange huseieres mareritt. Vann som siger inn og suges opp i fundament og grunnmur ødelegger sakte, men sikkert. Heldigvis finnes det en svært god løsning på problemet.

Hindrer fuktvandring

Elektroosmose og kapillært oppsug Begge er sentrale i teknologien til EPS (Elektro Puls System)Fuktsikring Midt-Norge AS. Grunnsålen til et hus er som regel konstruert av tegl, mur, betong eller Leca. Disse materialene er sterke, men har likevel ørsmå porer, eller kapillærer om du vil, der vann og fukt over tid vil trenge igjennom.

– Vår EPS-teknologi baserer seg på pulserende elektroosmose. Vi borer først en rekke av elektroder inn i grunnmuren. Disse kobles så til en EPS-sentral. Denne sender en svak strømpuls som sørger for å snu retningen på fukten av for eksempel grunnmur eller kjellervegg, og mot jorda utenfor i tillegg til å lage en barriere for ny fukt som kommer nedenfra. Systemet virker derfor både forebyggende og tørkende, med det er viktig at muren får puste slik at restfukt også får diffundere ut og at man ikke skaper andre fuktproblemer. God ventilasjon med tilstrekkelig luftutbytte er også viktig. forklarer Becker.

– Det holder ikke med god drenering og innvending isolering?

– Det kan være effektivt, men cirka 20 prosent av kundene som henvender seg til oss, drenerte for 2-5 år siden uten at fuktproblemet forsvant. Det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak som oppgraving, ny drenering og isolering vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet. Da blir man nødt til å håndtere fukten på annet vis, legger han til.

«…vi overtok i 2011 en enebolig fra 1925. Vi lagret litt av hvert i kjelleren før vi oppdaget at alt mugnet og måtte kastes. Bare noen uker etter at anlegget var montert merket vi forskjellen.» – Kunde i Akershus

Gammel fysikk, ny teknologi

Selve konseptet elektroosmose, eller hvordan vann beveger seg i faste materialer, ble beskrevet allerede i 1807. Da ved å tilføre en elektrisk ladning i et stykke leire for å endre retningen som vannet beveget seg i. Visste du forresten at den samme løsningen ble brukt i forbindelse med byggingen av Dora 1 i 1941?

– Fysikken er den samme, men teknologien har heldigvis endret seg voldsomt siden den gang. De patenterte systemene som vi anvender i dag har vi kontinuerlig utviklet i Norge siden 1982, forklarer Becker.

– Det finnes mindre gode løsninger i markedet som hevder å gjøre det samme?

– Ja, dessverre. En test Aftenposten gjorde for et par år siden avslørte at 80 prosent av produktene fikk strykkarakter. Vi har derfor fått våre produktløsninger sertifisert og teknisk godkjent av NEMKO. De er en anerkjent og uavhengig norsk stiftelse som driver med produkttesting og sertifisering av elektriske produkter og systemer. Kundene våre skal være 100 prosent trygge på at løsningene vi leverer er skikkelig dokumentert og gjennomtestet av en tredjepart, understreker han.

EPS Fuktsikring sine systemer er i tillegg særtilpasset norskt klima, byggeskikk og forhold.

– Rapporter fra fagmiljøer som blant annet Byggforsk og Multiconsult bekrefter at vår metode fungerer selv der ny drenering har liten eller ingen virkning.

«…nå har vi soverom og lager i kjelleren. Den var avstengt fordi den var ubrukelig da vi kjøpte huset. EPS-systemet bruker strøm, men det er så lite at det knapt merkes på strømregningen.» – Kunde i Sandefjord

Ble sjokkert

Hvor godt virker egentlig systemene til EPS Fuktsikring? Becker forteller om et ekstremtilfelle for noen år tilbake.

– Kunden, som nylig hadde fått installert et fuktsikringssystem av oss, merket at det var susing i vannrørene under kjelleren. Dette hadde pågått i noen måneder, men det var ingen lekkasje å se. Både vegger og gulv var tørre.

For å komme til bunns i mysteriet kontaktet han vann- og avløpsavdelingen i kommunen. De kunne kjapt konstatere at det var et brudd i vannledningen inntil eller under huset. Da de begynte å grave for å reparere skaden, var det som et basseng under boligen. Vann fra bruddet i ledningen hadde stått og pumpet rett opp i kjellergulvet i flere måneder. De som utførte gravingen ble sjokkert da de inspiserte kjelleren hans – de var nemlig overbevist om at den var fullstendig ødelagt av vann og fukt.

Enden på visa ble at kunden sparte seg selv og forsikringsselskapet flere hundretusen kroner fordi EPS-systemet vårt hadde hindret vannet i å trenge inn, sier Becker.

«…det var helt magisk hvordan kjelleren tørket opp. Huset er fra 1938, og all kjellerlukt ble borte. Jeg anbefalte det til sønnen min som bor i Tromsø. Han ble like fornøyd.»Kunde i Fredrikstad

Svært rimelig i drift

Prislappen på et fullt moderne EPS-system ligger på mellom 80 000 til 140 000 kroner, alt avhengig av boligens størrelse og utforming.

– Vi kommer først på befaring for å undersøke hvilke løsninger som funker best for hver enkelt kunde. Deretter installer vi systemene og kobler disse opp mot en digital sentral som hele tiden sender strømpulser til elektrodene som er montert i veggene.

– Hvordan påvirker dette strømregninga da? Er det en løsning som er kostbar i drift?

– Det er et spørsmål vi ofte får. I snitt trekker systemet strøm for omlag 10 kroner i måneden. En forsvinnende liten utgift når man tenker på de voldsomme kostnadene som disse fuktskadene fort kan medføre, avslutter Becker.