– Jeg er litt usikker på når det er tatt, men det må være helt på starten av 1900-tallet. Vi har holdt på en stund, for å si det sånn. Heldigvis er det lenge siden vi byttet ut hest og kjerre med mer moderne transportmidler, smiler Erik Vinje, fjerdegenerasjons daglig leder i Vinjes Transport AS.

Skal du flytte et piano eller en hel arbeidsplass? Kontakt oss!

Et navn du kjenner

Dersom du noensinne  har flyttet, enten det er til ny bolig eller med jobben, så er sjansen stor for at det er nettopp Vinje som har stått bak flytteprosessen.

– Vi ble etablert i 1889. Noen ganger er det litt underlig å tenke på at vi faktisk har holdt på i tre århundre, forteller Vinje engasjert.

– Navnet Vinjes er særdeles godt innarbeidet?

– Absolutt. Og det er et resultat av målrettet jobbing. Langsiktighet har vært en rød tråd helt siden oldefaren min Anton Peter Vinje startet for 129 år siden, legger han til.

Image with visual paralax effect

Det var oldefaren til daglig leder Erik Vinje, Anton Peter Vinje, som etablerte virksomheten i Nordre gate 1 i 1889.

Økonomisjef Morten Imbsen ved siden av, er enig i forklaringen til sjefen.

– Vi har bygd opp en kompetanse i bedriften som er helt unik, etter min mening. Da snakker jeg hele verdikjeden – fra vi som sitter i administrasjonen til sjåfører og flyttefolk ute i feltet. Til sammen teller vi over 130 ansatte. Vi er stolte av å kunne si at vi er landets eldste flyttebyrå i kontinuerlig drift, påpeker han.

– Og som fremdeles er heleid av trøndere med hovedbase i Trondheim, skyter sjefen inn.

En effektiv bedrift

Vinjes har god balanse mellom oppdrag for offentlige aktører, næringslivet i regionen og privatkunder i hele landet. NTNU, kommunen og ledende byggeentreprenører er noen av de største samarbeidspartnerene som de har rammeavtaler med.

– Vi liker å si at ingen oppdrag er for små, og ingen oppdrag er for store eller kompliserte, smiler Vinje.

– Dere er en fleksibel organisasjon?

– Det vil jeg absolutt hevde. Og minst like viktig – vi er effektive, legger han til.

Et godt eksempel på akkurat det er da det nye politihuset åpnet på Brattøra i 2004. Vinjes fikk i oppdrag å flytte all virksomheten til Sør-Trøndelag politidistrikt inn i 15 000 kvadratmeter med nye lokaler. Tidsramme: en helg.

– Det fikset vi med god margin. Vi startet på fredag, og var ferdige på søndag. Da var politihuset fullt operativt. Et spesielt oppdrag, men det forteller mye om måten vi jobber på. Flytting handler nemlig ikke bare å frakte en gjenstand fra punkt a til b. Planlegging i forkant, logistikk og kontinuerlig dialog med kunden er like viktig, understreker Imbsen.

Vinje nikker samtykkende.

– Og det er sant om det er politiet som skal inn i nytt hovedkvarter, eller om det er en barnefamilie som har kjøpt seg nytt rekkehus. Til syvende og sist handler det om trygghet. At jobben blir gjort skikkelig og til avtalt tid. Tilliten som er gitt oss gjennom snart 130 år skal vi fortsatt gjøre oss fortjent til hver dag, fastslår han.

Erik Vinje, fjerdegenerasjons daglig leder i Vinjes Transport AS (til venstre) og økonomisjef Morten Imbsen. – Vi er stolte av å kunne si at vi er landets eldste flyttebyrå i kontinuerlig drift, smiler Erik Vinje og Morten Imbsen.

Teknologi og forandring

Ute på Lade åpner den splitter nye skolen der dørene for nesten 600 elever til høsten. Flyttesjauen er allerede godt i gang. På den andre siden av Ladesletta har det nye bygget til NAV Falkenborg, som i dag server omlag 100 000 trondhjemmere på østsida av byen, vært i drift siden februar. Og du gjettet riktig – det er nettopp Vinjes som har stått for flyttejobbene.

– Hvordan har flytteprosessene endret seg med årene?

– Oi. Det er et stort spørsmål. Teknologi er et viktig element. Vi var et av de første flyttebyråene i Norge som anskaffet oss mobilheiser som letter flyttingen i høyhus betraktelig. Med denne teknologien slipper man stort sett å bære innbo opp og ned lange trapper. Det gjør flyttingen raskere og ikke minst rimeligere, forteller Vinje.

Ikke uventet er fokus på HMS (helse, miljø og sikkerhet), stort i 2018.

– Og godt er det. Våre ansatte er den viktigste ressursen vår. Man kan bli litt mørkredd når man tenker på hvordan man jobbet i gamle dager, smiler han.

Tenker miljø

Imbsen og Vinje hilser på ansatte og sjåfører mens de guider gjennom bygget på Østre Rosten. I et av lagerlokalene tårner oppbevaringscontainere av tre mot taket.

– Det er ikke alltid det passer å flytte alt av innbo og inventar på dagen. Da tilbyr vi lager her, forklarer Vinje.

Og skal du sende flyttelass eller lignende ut av Norge, til for eksempel USA, så er det slett ikke noe problem.

– Vi sørger for transport med anerkjente rederier. «Over there» samarbeider vi med seriøse flyttebyrå som sørger for videretransport og utpakking av flyttegods. I Europa tar vi hånd om flyttingen med egne folk og biler – fra opplasting til avlasting, sier Imbsen.

Image with visual paralax effect

Avisannonse for Vognmand A. Vinje fra 1929.

De to trekker også fram gjenbruk av inventar og møbler som en viktig del av aktiviteten til Vinjes.

– Ofte i forbindelse med flytteprosesser blir det stående igjen fullt brukbare møbler og inventar. Vi synes det er flott at flere og flere oppdragsgivere, spesielt de offentlige, åpner opp for at dette kan gjenbrukes. Det er jo for galt at det havner på dynga. Da tar vi kontakt med andre bedrifter og institusjoner og spør om de trenger noe.

– For en rimelig penge?

– De trenger kun å betale kostnadene for frakt hvis de ikke henter selv, sier Imbsen.

Utfordringer

Flere av håndverksnæringene i Norge har de siste årene hatt store utfordringer med useriøse aktører som opererer helt på kanten av loven med tanke på anbud, lønn, skatteunndragelse og arbeidsforhold. Drift basert på innleid arbeidskraft der de ansatte ikke vet om de har jobb fra uke til uke, er ikke uvanlig. Dette er problemstillinger som også de etablerte flyttebyråene kjenner på.

Tematikken engasjerer Vinje voldsomt.

– Enkelte oppretter egne bemanningsselskap, noe som ikke er ulovlig i seg selv, men i praksis er det kun for å omgå forskrifter og lønnsplikt når det ikke er oppdrag. Det er en kynisk skalting og valting med mennesker. I tillegg er det konkurransevridende, sier Vinje som mener utviklingen er ødeleggende for bransjen.

– Det er å utnytte folk. Jeg vil oppfordre oppdragsgivere til å se nøyere bak lovnader, fine ord og nettsider.

– Vinjes har en annen holdning?

– Ja. Folk som arbeider for oss skal ha ordnede og skikkelige forhold. Det er et grunnprinsipp vi alltid har hatt, understreker han.

Imbsen trekker fram trygghet og forutsigbarhet som helt sentrale grunner til å velge en etablert og seriøs tilbyder av transport og flyttetjenester.

– En flytteprosess er en hektisk og sårbar periode. Man er midt i mellom. Da vil man helst ikke ha ubehagelige overraskelser.

Klippefast

– Denne er litt morsom, smiler Vinje og viser fram jubileumsboken Vognmand fra 2010, som faren hans var redaktør for.

I omslaget ligger en reproduksjon av en avisannonse som bedriften hadde i 1929. «Flytninger besørges overalt med vante og paalidelige folk,» fastslås det i stødige skrifttyper.

– Det er mange år siden, og Vinjes har vært gjennom voldsomme forandringer, men denne garantien står vi klippefast på i dag også. Tillit er nøkkelordet, avslutter han.

Kontakt oss for godt tilbud!