– De aller fleste næringsdrivende vet at det er penger i fakturaene deres. Men slett ikke alle er klar over at det finnes lett tilgjengelige tjenester som gjør at man får utløst verdien ved utfakturering.

Det sier Rune Hellandsjø, som er daglig leder i Factoring Finans med base på Moholt. 

Selskapet har siden 2018 hjulpet små og mellomstore bedrifter (SMB) med å sørge for likviditet når behovet oppstår.

– Uforutsigbar likviditetstilgang er en av de største utfordringene som mange SMB kjenner på i hverdagen. Det kan skape voldsomt hodebry når det gjelder å betale egne leverandører, husleie, lønn til ansatte og andre løpende kostnader.

Ta kontakt her

Skaper fortgang

Hva er factoring, spør du kanskje? Kort fortalt så er det en måte for bedrifter å skaffe seg en mer stabil og forutsigbar likviditet i hverdagen. Og løsningen er ikke så kompleks som mange tror.

– Prinsippet er egentlig ganske enkelt. Du låner penger med sikkerhet i dine utgående fakturaer. Inntil 90 prosent av fakturabeløpet stilles disponibelt. Resten av summen blir tilgjengelig når dine kunder har betalt, sier Hellandsjø.

– Dette er bedre betingelser enn du får hos banker?

– Definitivt. Disse vil normalt kun finansiere inntil 50 prosent av verdien på fordringene du har utestående.

– Og dere overtar arbeidet etter at bedriftene har sendt faktura til sine kunder?

– Ja. Vi purrer når kundene er sene med betaling, krever inn forsinkelsesrenter og sender eventuelt fordringen til inkasso når det er nødvendig. I sum handler det om å redusere tiden fra fakturering til penger kommer inn. Det gjør at bedriften har bedre likviditet til å vokse, investere eller bedre resultatet sitt. En enklere hverdag, helt enkelt, legger han til.

Image with visual paralax effect

Daglig leder i Factoring Finans, Rune Hellandsjø, har lang fartstid fra bank og bedriftsmarkedet og har tidligere jobbet som regionssjef i Nordea Finans og Sparebank 1 Gruppen Finans.

Reduserer risiko

Factoring Finans tilbyr også tjenester som fakturakjøp og kredittforsikring.

– Fakturakjøp er nok et begrep som er mer kjent. Ved fakturakjøp selger bedriften enkeltfaktura eller inngår løpende avtale om å selge kravet til et finansieringssselskap. Factoring Finans har god erfaring med denne type finansiering. Kjøpte fakturaer forsikres hos et kredittforsikringsselskap, og dette sikrer bedriften mot for eksempel manglende betalingsvilje og konkurs for å nevne noe, forklarer Hellandsjø.

Kredittforsikring er også et produkt som kan brukes i kombinasjon med factoring og på ikke-finansielle avtaler.

I sum handler tjenestene til Factoring Finans om å sikre bedriften en jevn og forutsigbar likviditet hvor tilgangen til likviditet følger bedriftens omsetningsøkning, samt redusere risiko for bedriftene?

– Det er en ganske grei oppsummering.

– Disse tre tjenestene overlapper hverandre noe. Finnes det noen fasit på hva man bør velge?

 – Hva som passer best for de ulike bedriftene, er ofte forskjellig for hvert enkelt. Derfor er det vanskelig å gi et helt konkret svar. Men alt dette avklarer vi sammen med kundene våre, understreker Hellandsjø.

Han fortsetter:

– Factoring Finans består i dag av et bunnsolid team med erfarne medarbeidere, partnere og eiere som har lang fartstid og kunnskap når det gjelder bedriftsanalyse og risikovurdering.

Solid fundament i trøndersk næringsliv

Og Hellandsjø overdriver ikke når han vektlegger summen av finanskompetanse og erfaring som virksomheten besitter.

– Factoring Finans ble til gjennom et samarbeid mellom et knippe næringslivsveteraner på gründersiden. I tillegg er 14 lokalbanker og 15 private selskaper sterk inne på eiersiden. Vi har et solid fundament i trøndersk næringsliv, legger han til.

Selv har Hellandsjø lang fartstid fra bank og bedriftsmarkedet. Han har tidligere jobbet som regionsjef i Nordea Finans og Sparebank 1 Gruppen Finans.

– Du skal lete lenge for å finne bedre løsninger og betingelser enn du får hos oss. Bare ta kontakt, avslutter han.

Fakta – Factoring Finans på 1-2-3:

Hva er factoring?

Lån av penger med sikkerhet i din utstedte faktura. Inntil 90 prosent av fakturabeløpet vil bli overført til din konto. Resten av beløpet overføres når dine kunder har betalt.

Hva er fakturasalg?

Kjøp og salg av fakturaer skjer når en bedrift som har penger til gode hos en kunde, selger hele dette kravet til et finansieringsselskap. 

Hva er kredittforsikring?

Gjennom en kredittforsikring får bedriften din dekket det økonomiske tapet dersom en eller flere av dine utstedte faktura ikke blir betalt.