Aiutrix henter nå inn kapital for å kunne virkeliggjøre sine visjoner så raskt som mulig, via Folkeinvest, et digitalt verdipapirforetak for investering i oppstartsselskaper. Målet er å hente inn inntil to millioner kroner i løpet av de neste dagene. Så langt har aksjonen skaffet rundt en firedel av dette beløpet.

En aksje i Aiutrix koster 45 kroner.

– Bli med på å redusere bransjens miljøavtrykk, oppfordrer Stein Løkke Tomassen, daglig leder og grunnlegger av selskapet.

Bli investor her

Midlene fra investeringskampanjen vil inngå i en planlagt innovasjonskontrakt i samarbeid med Innovasjon Norge, andre selskaper og fem norske pilotkunder.

– Rammene for kontrakten er avhengig av innhentet kapital, men tilskuddet fra Innovasjon Norge vil ligge på ca. 80 prosent av emisjonen. Innovasjonskontraktens varighet vil være fra oktober 2019 til omkring juli 2020.

Klær som ikke passer

– Dagens forhandlere av klær på nett har et kjempeproblem, nemlig antallet returer, fremholder Tomassen.

En britisk undersøkelse fra 2017 viser en samlet retur på hele 75 prosent, og halvparten av disse skyldes feil valg av størrelse og passform. Internasjonale aktører rapporterer om en returprosent på over femti.

– Det store antallet returer er ikke bra for noen, hverken produsenter, forhandlere, kunder eller miljøet. Produsenter og forhandlere får økte kostnader, og kunder får alle ulempene rundt det å motta og sende klær i retur. Mye av dette skyldes ifølge Aiutrix en knallhard konkurranse som gjør at mange tilbyr både gratis frakt og retur samt flere måneders åpent kjøp.

– Omlag halvparten av all retur er relatert til størrelse og passform. En av 10 kunder bestiller ekstra størrelser, i den hensikt å returnere flere av dem. Noe av grunnen til dette er at f.eks. størrelse ”medium” kan variere mye fra land til land, og fra merke til merke. Mangelen på en standard, og den store variasjonen fra merke til merke, er svært frustrerende for mange kunder. Produsenter får økte kostnader, men også dårlig omdømme, for eksempel i sosiale medier. Forhandlere får primært økte kostnader, mens kunder får alle ulempene rundt det å motta og sende klær i retur.

Resultatet er at både produsenter og forhandlere kan miste betydelige inntekter. Sluttforbrukerne mister både tid og penger. Miljøet lider ved at frakten av de fleste klær kjøpt på nett blir gjort av lastebiler. Forurensningen fra alle disse forsendelsene av klær gir en ekstra belastning på miljøet. På verdensbasis er det estimert at to millioner tonn klær blir kastet årlig som et resultat av at de ikke er salgbare etter retur.

– Aiutrix har som mål å redusere antall unødvendige forsendelser relatert til størrelse og passform med mer enn 50 prosent, og mener derfor at vårt produkt vil ha en positiv innvirkning på miljøet. En reduksjon i retur vil ikke bare ha en positiv effekt på forurensingen relatert til frakt, men vil trolig også medvirke til en reduksjon av mengden klær som blir produsert.

En slags personlig assistent

– Vi vil på nett tilby den samme personlige service og individuelle behandling når du handler klær på nett som den du kan få av en ekspeditør i den tradisjonelle butikken. Du skal med de nyeste teknologiske verktøyene og våre løsninger kunne komme så nær tilpasning etter skreddermål som mulig, og få personlig assistanse når du kjøper klær sier Stein Løkke Tomassen.

Med dagens søkelys på «fast fashion» har metodene bransjen benytter en vesentlig ulempe. Den er avhengig av å innhente nok data på kortest mulig tid for å kunne gi anbefalinger av verdi for kunden, eller krever at forhandleren av klær måler opp alle plaggene selv. De eksisterende løsningene benytter statistikk på basis av antall returer, og noen bruker også produktmål og kroppsmål, men disse beregnes på basis av statistiske metoder, dvs. en bruker oppgir alder, lengde og noen andre preferanser, og derav beregner de brukerens antatte kroppsmål.

– Det er en tidkrevende prosess som er helt avhengig av kvaliteten av målingene. Det et er blant annet stor forskjell på å måle en boblejakke og en tights. Kort oppsummert, alle de eksisterende og etablerte løsningene har sine svakheter som primært går ut over nøyaktigheten i anbefalingene, og de er ganske ressurskrevende eller det tar noe tid før anbefalinger kan gis. Aiutrix tilbyr en løsning som gjør det enkelt for kunden å finne både riktig størrelse og passform. Våre tjenester benytter kundenes kroppsmål og produsentenes respektive størrelsestabeller til å finne de rette størrelsene og de ønskede passformene. På den måten blir det enkelt for kunder å finne riktige størrelser på klesplaggene, og en passform basert på kundenes faktiske mål og ønskede preferanser.

Apper og kunstig intelligens

Tjenesten kan enkelt innlemmes i forhandlernes nettbutikker. De kan dermed tilby nøyaktige anbefalinger av både størrelse og passform.

– Vi vil også legge til rette for at assistenten kan benyttes i andre sammenhenger enn bare nettbutikker, ved å tilby applikasjoner for mobil og nettbrett. Kundens profil følger kunden, uavhengig av hvilke nettbutikker det dreier seg om, slik at kunden bare trenger å opprette sin profil en gang. I første omgang fremskaffes kroppsmålene ved å måle egen kropp enten selv eller f.eks. med hjelp av en ansatt i en fysisk butikk.

– Seinere vil vi tilby måling av kroppen ved hjelp av tredimensjonal skanning (3D) når den teknologien blir mer moden og mer tilgjengelig, forklarer Tomassen, men understreker at den videre utviklingen av teknologi knyttet til såkalt kunstig intelligens vil bli med en tredjepart.

Vil vinne verden med bedre bærekraft

– Vi ser på sikt for oss vekst i det globale markedet. Potensialet er enormt, og med en skalerbar forretningsmodell og bare en liten brøkdel av markedet, er det mulig å kunne nå en meget høy omsetning innen få år.

– I starten har vi valgt å fokusere på nasjonale aktører, en miks av norske klesprodusenter og profilerte forhandlere, forteller Tomassen. Etter gjennomføringen av et større pilotprosjekt vil Aiutrix begi seg ut til de største norske aktørene. Vi forventer å være markedsleder innen kort tid, da det per dags dato ikke eksisterer noen nevneverdige konkurrenter her til lands.

Videre vil selskapet ta for seg det europeiske markedet, med vekt på de skandinaviske landene.

– Både Sverige og Danmark har flere store internasjonale aktører, som distribuerer sine merkevarer i store kvantum i hele verden. Distribusjonen skjer via aktørenes egne nettsider, eller via deres underleverandører, som selger varene online eller til fysiske butikker, som igjen har egne nettutsalg. Netthandelen er for lengst globalisert, og vi vil bevege oss inn i det internasjonale markedet.

Carma: – Vi har stor tro på dette produktet

Motebutikken Carma – vegg i vegg med nyrenoverte hotell Britannia i Trondheim – er en aktør som bruker nettet aktivt og har skapt nye trender for netthandel med klær.

– Carma fremstår som en god ambassadør for en mer bærekraftig bransje, sier daglig leder Stein Løkke Tomassen i Aiutrix, teknologifirmaet som vil samarbeide om fremtidsrettede løsninger for e-handel med klær.

– Vi har jo foreløpig ingen erfaring med Aiutrix, da vi ikke er kommet i gang med produktet ennå. Men, vi har stor tro på at ved bruk av dette produktet, kan man redusere retur prosenten på netthandel, sier Hilde Wedø, daglig leder og den som etablerte Carma.

Bli investor her

– De kommer til å bidra med sin kompetanse for å finjustere og optimalisere løsningen vår, understreker daglig leder i Aiutrix, Stein Løkke Tomassen.

I den planlagte pilotperioden har Aiutrix med pilotbedriftene ByTiMo, Carma, ella&il, JohnnyLove og The Nest Shop, skriver selskapet i sin forretningsplan.

Parallelt med innovasjonsprosjektet vil Aiutrix jobbe kontinuerlig med salg og markedsføring for å få på plass flere betalende kunder.

– En del av vår visjon er at produktet skal være både enkelt og nyttig for flest mulig, slik at kunder kan slippe å måtte forholde seg til både størrelse og passform når de handler klær enten på nett eller i butikk.

Og Wedø i Carma sier det slik:

– Vi har så langt ikke andre løsninger enn å prøve å forklare med tekst hvordan plagget skal sitte og hvordan det er på størrelse. Det vi ser er at andel returer øker. Jeg tror at Aiutrix kan ha det perfekte produkt som gjør at størrelser blir mer korrekte og som igjen fører til mindre retur.

Seks av 10 kjøpte klær på nett i fjor

I 2018 nådde netthandelen av klær i Norge en omsetning på ni milliarder norske kroner. Fra 2017 til 2018 økte netthandelen med 17 prosent. Nærmere 60 prosent av befolkningen handlet klær og sko på nett.

På lik linje med andre bransjer innen e-handel har klesbransjen opplevd en gedigen vekst de siste årene. En fremtidig høy vekst er forventet i årene som kommer. Globalt er mote- og tekstilbransjen en av de største industriene i verden. Den har siden 2000 hatt en årlig vekst på mellom to og fire prosent. E-handelen i samme industri har hatt en formidabel vekst, med nesten en dobling i løpet av de fire siste årene (fra 14% i 2014 til 27% i 2018). Den utgjør en stadig større andel av den totale klesindustrien. I 2018 omsatte den klesindustrien for 3000 milliarder amerikanske dollar, eller godt over 22 000 milliarder norske kroner. Andelen e-handel stod for rundt en sjettedel av dette.

Bli investor her