Sjekk hvilke tre bilmerker som troner på elbil-pallen

sponset sak: 18.017 nye helelektriske personbiler var registrert i Norge på den tredje siste dagen av 2014, ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Volkswagen tok førsteplassen på tampen av året (se tabell nederst), foran Nissan og Tesla.

I tillegg kommer 537 elvarebiler, en økning på nesten 200 sammenlignet med 2013. Fjorårsstatistikken mangler så langt den endelige oversikten over bruktimporterte elbiler og modellene som er registrert som 4-hjuls MC. Denne andelen kommer vi tilbake til snart, men kan allerede nå fastslå at salget passerte 20.000.
Selv om det er all grunn til å feire ny norsk dobling av elbilbestanden, har ikke den prosentvise veksten vært så stor som Elbilforeningen kunne ønske.

– Høyeste markedsandel ble oppnådd i 1. kvartal, med 14,5 prosent, mens elbilene utgjorde 12,7 prosent gjennom hele 2014. Salget har altså ikke økt gjennom året, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Må sikre forutsigbarhet

I 2013 utgjorde elbiler 5,5 prosent av personbilmarkedet. Totalomsetningen var omtrent like stor som i 2014 – 142.151 mot årets 143.031 (tall fra OFV, ajourført 29/12).

– Dette viser først og fremst at potensialet ennå ikke er tatt ut, og at elbilpolitikken ikke er for god til å være sann – slik enkelte vil ha det til. Undersøkelser viser at mange flere enn dem som kjøper elbil, eller har kjøpt, kan tenke seg å gjøre det. Men mange synes fortsatt ikke at elbilen er konkurransedyktig på pris, sier Christina Bu.
Hun understreker viktigheten av dette i forbindelse med Regjeringens varslede, helheltlige gjennomgang av bilavgiftene denne vinteren og våren.

– Regjeringen må sikre forutsigbarhet for elbilpolitikken i forbindelse med denne gjennomgangen. Dersom man skal nå vedtatte utslippsmål innen 2020 må salget av elbiler og ladbare hybrider minst opp på 20-30 prosent. Det vil si det dobbelte av årets salg.


Bu fastslår at Elbilforeningen setter pris på avgiftslettelsene som ble gitt til ladbare hybrider i det siste statsbudsjettet.

Våre gjetninger om salget

– Avgiftslettelsen for ladbare hybrider gir forbrukerne valgfrihet, dersom de ikke synes det passer å kjøre helelektrisk bil ennå, sier Bu.
De ladbare hybridene utgjorde litt over en prosent av totalmarkedet i 2014 (i underkant av 1.700 biler). I tiden fremover vil det komme stadig flere ladbare modeller på markedet.
– Potensialet for å øke andelen hel- eller delelektriske biler er dermed stort, konstaterer Bu.

18.017 nye elektriske personbiler ble registrert i 2014. Elbilforeningens forsiktige 2015-prognose for elbilsalget, basert på forventningene hos importørene, er et salg av rene elbiler på mellom 20.000 og 25.000.
– Når det gjelder de ladbare hybridene, tror vi tallet havner mellom 5.000 og 10.000.