Dette må du vite om forbrukslån: Fordeler og ulemper

sponset sak: Antallet nordmenn som tar opp forbrukslån har økt jevnt og trutt de senere årene. Dette er en utvikling som myndighetene ikke er spesielt glade for.

Høy forbruksgjeld utgjør nemlig en risiko for både den enkelte låntaker og for samfunnsøkonomien. Hvis du trenger denne typen finansiering er det viktig å kjenne til både fordelene og ulempene.

Hva er egentlig et forbrukslån?

Et forbrukslån er det samme som et såkalt blankolån. Det vil si at du som låntaker bestemmer helt fritt hva pengene skal brukes til. Det høres kanskje litt merkelig ut at dette presiseres, men det er faktisk en forskjell i forhold til for eksempel et boliglån. Siden banken som gir et boliglån tar pant i boligen som sikkerhet, forsikrer de seg også om at selve lånesummen ikke brukes til noe annet. Derfor vil aldri pengene i et boliglån aldri gå innom din egen konto. Overføringen går i stedet direkte fra banken du låner fra, og til den som selger deg boligen.

Det at et forbrukslån ikke krever pant og at pengene kan brukes fritt har gjort disse lånene ganske populære. De gir en finansieringsmulighet også til de som ikke eier bolig, og til hvilke som helst formål. Heri ligger også ulempene.

Ulemper ved forbrukslån

Når det blir relativt enkelt å skaffe finansiering øker også antallet misligholdte lån. Enkelte låntakere tar opp mer gjeld enn de klarer å betjene. Kredittopplysningsbyråene fører statistikk på mislighold av lån og kreditter, og der dukker det ofte opp personer som har mange forbrukslån på én og samme tid. Denne typen gjeld kombineres ofte med bruk av kredittkort, der rentene kan være en del høyere.

Angående renten på forbrukslån så er ikke den biten alltid lett bli klok på. Det finnes små finansieringsselskap som krever mer enn 100% i renter på bittesmå lån, og det finnes mer kjente banker som tilbyr lån fra omtrent 7% og oppover. Et forbrukslån vil ofte kunne bli relativt dyrt. Derfor bør du være nøye i vurderingen før du tar opp denne typen gjeld.

Gjeldsregisteret og Finanstilsynet rydder opp

Den nevnte uroen hos myndighetene i forhold til befolkningen økte gjeldsbyrde har resultert i flere endringer som angår forbrukslån og kredittkort. I de siste årene har det blant kommet innskjerpelser fra Finanstilsynet på hvordan disse lånene og kredittene kan markedsføres.

Et viktigere grep er at det i 2019 ble opprettet et såkalt gjeldsregister. Strengt tatt er det faktisk tre registre, men de fører oversikt over det samme. Her registreres alle forbrukslån og kreditter som er uten sikkerhet. Gjeldsregisters gjør at bankene kan sjekke om du har mye usikret gjeld fra før, og tar dette med i vurderingen når du søker om forbrukslån eller kredittkort. Som et resultat av denne registreringen er det nå færre som får betalingsproblemer.

Størrelser og renter på forbrukslån

Det finnes ganske mange banker i Norge som har et hovedfokus på forbrukerfinansiering. Et fåtall av disse tilbyr utelukkende det som banknæringen kaller mikrolån. Dette er lån på noen få tusen kroner som forventes tilbakebetalt innen noen måneder. Lånene har som regel de høyeste rentene du finner i bankmarkedet.

De resterende aktørene har vanligvis forbrukslån på mellom 10 000 og 500 000 kroner. Rentene hos disse bankene fastsettes individuelt for hver enkelt søker. De laveste nominelle rentene kan være nede i cirka 7%, og de høyeste på cirka 20%.

Ekspertene på området anbefaler alle som skal søke om forbrukslån om å skaffe seg mange tilbud, dette kan du gjøre enkelt undersøke på Forbrukslån.no. Dette fordi det kan være store forskjeller i rentebetingelsene fra de ulike bankene. De anbefaler også at låntakere ikke bør ha flere enn ett forbrukslån av gangen.

Hvem kan få forbrukslån?

Det finnes noen banker som yter forbrukslån til de som er 18 år, men dette er ikke vanlig. De fleste banker krever at søkeren er minst 20 eller 23 år. Det er også et krav at søkeren må ha faste inntekter. Inntektskravene er ikke spesielt høye, men inntekten sammen med øvrig gjeld vil bestemme hvor stort lån du kan få.

Det gis ikke lån til søkere som har betalingsanmerkninger, og inkassosaker kan også føre til avslag.

Oppsummering av fordeler og ulemper ved forbrukslån

Som en oppsummering kan vi påpeke at det aldri blir økonomisk gunstig å ta opp lån, kanskje med unntak av når lånet investeres i noe som øker raskt i verdi. Å låne til rent forbruk er noe du bør passe deg for. I alle tilfeller anbefales det at låntakeren bruker tid på å finne frem til den billigste løsningen, og ikke låner mer enn hun eller han klarer å betjene.

Fordeler

● Det er mulig å få relativt lave renter tatt i betraktning at banken ikke krever pant.
● Av samme årsak er forbrukslånene en finansieringsmulighet for de som ikke eier sin egen bolig.
● Lånene har ofte betydelig lavere renter enn blant annet kredittkort og avbetalingsavtaler.
● Et forbrukslån kan brukes til alle lovlige formål, og låntakeren bestemmer formålet selv.
● Det er relativt stor konkurranse i Norge på dette markedet, noe som kan komme forbrukere til gode.
Ulemper
● Forbrukslånene har høyere renter enn de fleste lån som er sikret med pant (boliglån, billån, båtlån).
● De minste lånene kan ha renter som er på flere hundre prosent.
● Denne typen gjeld er forbundet med betalingsproblemer og inkassosaker.

Ulemper

● Forbrukslånene har høyere renter enn de fleste lån som er sikret med pant (boliglån, billån, båtlån).
● De minste lånene kan ha renter som er på flere hundre prosent.
● Denne typen gjeld er forbundet med betalingsproblemer og inkassosaker.