Selbu Sparebank vil knytte enda tettere bånd til kundene sine:

– De skal føle en trygghet i at vi bryr oss om hverdagen og bankbehovene deres, fastslår assisterende banksjef Ole Anders Hindberg, og finansiell rådgiver Arnhild Karlsen i Selbu Sparebank.

De to snakker seg fort varm i trøya når de forteller om planene framover for filialen i Trondheim.

Som første bank i Trondheim gjør de nå kundemottaket sitt i Søndre gate helt digitalt.

– Vi omorganiserer måten vi møter kundene våre på. Når de kommer inn døren til oss blir de møtt av en stor skjerm der de med svært enkle grep kan velge tjenester. Har de for eksempel avtale med en av våre ansatte, trykker de helt enkelt inn navnet på rådgiveren som får en SMS og henter kunden om noen få minutter, forklarer Hindberg.

PS. Les hva kundene sier om Selbu Sparebank nederst i saken

– Dersom det er nye kunder eller andre banktjenester, så velger man fra de forskjellige alternativene på skjermen. For oss har det vært viktig å utvikle en opplevelse som er veldig intuitiv og lettfattelig, legger Karlsen til.

– Hvorfor gjør dere dette?

Hindberg og Karlsen smiler.

– Det er ganske enkelt et grep for å få frigjøre mer til den gode kundesamtalen. Vi skal ligge i forkant av utviklingen av bankmarkedet. Relativt sett så er vi kanskje en liten bank, men det gjør oss samtidig særdeles dynamisk og omstillingsdyktig, understreker de to.

Fornøyde kunder

Og helt ferske tall fra en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS tidligere i år, viser at kundene til Selbu Sparebank er langt mer fornøyd med banken sin enn større aktører som for eksempel DNB og Sparebank1.

Hele 88 prosent oppgir at de er meget tilfreds med banktilbudet.

– Hvorfor er det slik?

– Det er nok sammensatt, men en forklaring er nok at kundene føler at de blir sett hos oss. Ivaretatt på en annen måte enn hos bankkjempene. Da er vi tilbake til det med trygghet igjen, mener Hindberg.

Karlsen trekker i tillegg fram Selbu Sparebanks fokus på helhetlig økonomisk rådgiving.

– Den økonomiske hverdagen til mange privat- og bedriftskunder er kompleks og vanskelig å navigere i. For oss er det viktig å sette oss ned med kundene og få oversikt over det totale bildet. Ha tid til dem, legger hun til.

– Selbu Sparebank var den aller første filialbanken som etablerte seg i Trondheim i 1997.  Kompetansen og kunnskapen vi har opparbeidet oss i markedet de siste 20 årene er helt unik, påpeker Hindberg.

Flyttesjau

Banklokalene bærer fremdeles litt preg av at de 10 ansatte ved Trondheimskontoret er inne i en omstillingsfase.

– Det er noe rot her akkurat nå, men alt skal være på plass om svært kort tid, smiler Karlsen og Hindberg.

Over vinduene henger noen løse kabler og venter på bli festet. Et par av arbeidsbordene er provisorisk plassert. Rot er et relativt begrep.

– Det er store forandringer på gang?

– Ja. Vi flytter all aktiviteten vår opp fra bakkenivå til tredje etasje. Det er vi i Selbu Sparebank som eier bygget selv, så flyttesjauen kommer til å gå helt smertefritt, understreker de.

Næringslokalene på gatenivå og i de øvrige etasjene vil få nye leietakere om ikke veldig lenge.

– Vi har ikke spikret alle leieavtalene ennå, men bygget vårt på hjørnet av Søndre og Thomas Angells kommer til å huse mye spennende aktivitet framover, sier Karlsen.

Samarbeid

At banken har opparbeidet seg en posisjon som en betydelig sparebank i Trondheim bør være kjent. Men visste du at de også er tilknyttet Eika Gruppen AS, som er et norsk finanskonsern og bankallianse?

– Samarbeidet med Eika gjør at vi kan tilby alle tjenestene som du finner hos de største bankene. Da snakker vi alt fra aksjesparing til forsikring. For å nevne noen. Vi samarbeider i tillegg med Aktiv Eiendomsmegling, forteller Hindberg.

– Finnes det en typisk kunde i Selbu Sparebank?

– Egentlig ikke. Spekteret er voldsomt bredt. Det er alt i fra 18-åringer som plutselig er i førersetet for egen økonomi til store bedriftskunder, understreker han.

Konkurransedyktig

Omlag 20 prosent av kundene til Selbu Sparebank er bedriftskunder.

– Da snakker vi alt i fra mindre SMB-bedrifter til tungvektere i trøndersk næringsliv, forklarer Oddbjørn Lindebø-Tennebekk, leder for bedriftsmarked i banken.

– Nærhet til rådgiver og beslutninger gjør hverdagen enklere

Stein H. Fredheim i Fredheim & Paulsby Bygg AS, er en av kundene som har vært med Selbu Sparebank i en årrekke.

– Banken er forutsigbar og konkurransedyktig, og kjenner våre behov. Rammevilkårene i vår bransje endres til stadighet og da merker vi tryggheten med å benytte en lokalbank. Nærhet til bank, rådgivere og beslutninger gjør hverdagen vår enklere. Banken er også tydelig i lokalmiljøet, noe som også er viktig for oss, sier Fredheim.

– Et godt skussmål å få fra en stor kunde?

– Definitivt, smiler Lindebø-Tennebekk.

En annen betydelig bedriftskunde er ECO-bygg AS. Leder Egil Glørstad trekker blant annet fram forutsigbarhet som en viktig grunn til at de samarbeider med banken.

– Banken er profesjonell og oppdatert. De har gode saksbehandlere og god ledelse. Dette gjør det mye lettere når jeg kommer med nye saker. De er løsningsorientert og har evnen til å sette seg inn i kundens situasjon samtidig som de ivaretar bankens interesser. Føler at jeg får en rask og ryddig saksbehandling, og det er viktig for min bedrift, understreker Glørstad.