– Cowboyer i stålbransjen gir blaffen i nye regler

sponset sak: - På bærende konstruksjoner handler dette om sikkerhet, sier Knut Eidsmo, eier og daglig leder i Trondheim Stål. Nå varsler Direktoratet for byggkvalitet massiv kontrollvirksomhet - spesielt rettet mot små- og mellomstore bedrifter.

Det handler om sikkerhet og kvalitet på byggene vi alle jobber og bor i. Og om like konkurranseforhold i en bransje der mange tar snarveier og gir blaffen i å følge lover og regler.

Kravet om CE-merking av prefabrikkerte stål og aluminiumskonstruksjoner trådte i kraft 1 juli. Sju måneder etter at påbudet ble innført er status nedslående, ifølge aktører i stålbransjen.

Ifølge Eidsmo er det et faktum at mange bedrifter fortsatt ikke er godkjent, noe som bekreftes av Norsk Stålforbund.

– For oss som har investert betydelige beløp i sertifisering for CE-merking er det frustrerende å konkurrere med useriøse aktører som gir blaffen i å følge opp de nye påleggene, sier Eidsmo.

– Vi  har brukt store ressurser på nødvendig papirarbeid, sertifiseringer og innføring av styringssystemer. Da er det ekstra frustrerende å se at vi må konkurrere med «cowboyer» som nærmest stiller på byggeplassen med spett og hammer, sier Eidsmo.

– Alt for mange entreprenører ignorerer de nye kravene. Vi ser at det ofte er de mindre aktørene som dropper CE-merkingen. En del av problemet er også at mange ikke kjenner til lover og regler, sier Eidsmo.

Trondheim stål har et 40-talls ansatte og leverer alle slags stålkonstruksjoner for bygg, anlegg, smelteverk og industri. Nylig gjorde bedriften store investeringer i et skjæresenter med datastyrt maskinpark (Bystronic).

Alt fra store syrefaste plater til små deler  i alle slags materialer skjæres og knekkes med millimeterpresisjon. Vinkelslipere og håndbrennere er for lengst byttet ut med laser- og vannskjærings maskiner.

Trondheim Stål har også kompetanse på tegning, planlegging produktutvikling, dette foregår med de mest moderne 3D konstruksjonsprogrammer, noe som blant annet betyr jevnlige oppdrag fra  forskerne på Sintef som vil teste ut ideene sine.

Resurskrevende

Knut Eidsmo legger ikke skjul på at prosessen frem mot CE-merking (NS-EN1090-1 og utførelsesklasse EXC3) har vært en ressurskrevende øvelse for selskapet.

De har holdt på i snart to år med sertifiseringsarbeidet som også innbefatter sertifisering ihht ISO 9001 og ISO 14001.

– Vi  har brukt store ressurser på papirarbeid, sertifiseringer og innføring av styringssystemer. Da er det ekstra frustrerende å se at vi må konkurrere med «cowboyer» som nærmest stiller på byggeplassen med spett og hammer, sier Eidsmo.

For trondheimsbedriften, som er en av Svensk Stål AB sine tre utvalgte Hardox Wearpartnere i Norge, har det aldri vært et alternativ å ikke CE-sertifisere produktene sine.

På kundelista står store og små industrielle aktører nord for Dovre. Trondheim Stål har også levert store mengder konstruksjonsstål til prisbelønte St. Olavs Hospital.

Konkurransevridning

Slik situasjonen er nå, skjer ikke konkurransen på like vilkår, ifølge bedriftseieren:

– Heldigvis har noen av de store aktøren  begynt å kreve at du skal være sertifisert, sier Eidsmo, som mener det bør vurderes å gjeninnføre den gamle bygningskontrollen:

– Fra 1997 skulle aktørene kontrollere seg selv og skrive sjekklister, men det har aldri vært spesielt bra at bukken passer havresekken. Det er latterlig, rett og slett. Nå må det stilles krav og det må ha konsekvenser når du bryter loven og ikke har sakene i orden, sier Eidsmo.

Ulovlig omsetning

Norsk Stålforbund advarer mot useriøse aktører:

– Blir du tatt for ulovlig omsetning av stålvarer som ikke er CE-merket, kan det få alvorlige konsekvenser, sier Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund.

– Sertifisering er ekstremt viktig. At en uavhengig tredjepart sikrer kvaliteten på produktene er helt nødvendig. CE-merking er relevant i forhold til bæreevne og mekanisk stabilitet. Reglene har ingen unntak. Alle bedrifter skal sertifiseres, store som små, fastslår Mathieu Veulemans, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Nå varsler Direktoratet massiv kontrollvirksomhet – spesielt rettet  mot de små- og mellomstore bedriftene.

– Vil skal holde et stort trykk gjennom hele 2015 og vil ta direkte kontakt med enkeltbedrifter. Kommunene skal også involveres. De vil utstyres med sjekklister de kan bruke når de får byggesaker til behandling, sier Veulmans.

– Vi ser at det er en del ulovlig omsetning. Noen vil ikke innrette seg, andre kjenner ikke til de nye kravene.

Oppfordrer til tipsing

Norsk Stålforbund er også tung involvert i arbeidet med å få bedriftene til sertifisere seg. De oppfordrer markedet til å tipse ved mistanke om ulovlig omsetning av stålvarer som ikke er CE-merket:

– Vi ser at det er en del ulovlig omsetning. Noen vil ikke innrette seg, andre kjenner ikke til de nye kravene.  Det er de minste aktørene som kommer sist. Tipsene vil følges opp. Disse bedriftene kan forvente besøk av direktoratets kontrollører, sier Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund.

Kraftige reaksjoner

De som blir tatt for ulovlig omsetning kan forvente kraftige reaksjoner ifølge Myhre:

– CE-merking handler om sikkerhet og kvalitet på bygningene vi alle til daglig bor og jobber i.  Direktoratet kan gi ukesbøter til forholdene er utbedret.  I tillegg er det hjemmel i Plan- og bygningsloven for å stoppe bygging. De kan kreve at ulovlige materialer fjernes.  Også hovedentreprenøren kan holdes ansvarlig. Man kan lett tenke seg hvilke katastrofale følger slike tiltak kan ha for et byggeprosjekt, sier Myhre.