Advokat Eigil Erbe (bildet) er partner i Advokatfirmaet Erbe & Co, som har hovedkontor i Munkegata 66 E i Ravnkloa. Firmaet har i dag seks advokater.

Her svarer han på noen spørsmål som ofte stilles etter at viruskrisen for alvor slo inn over arbeidslivet:

⇒  Jeg er pålagt karantene. Hva gjør jeg ?

Spør arbeidsgiver om du kan jobbe hjemmefra. Hvis ikke, spør om du kan bruke egenmelding. De som er i den gruppen som helsemyndighetene har pålagt karantene, kan ha rett til sykepenger. Den lovpålagte karantenen må hindre deg i å jobbe dersom du skal ha rett til sykepenger. Regjeringen oppfordrer arbeidsgiverne om å  godta  egenmelding i hele karanteneperioden.

Må du ha  en hastesykmelding, ringer du  legen din  –  ikke møt opp på legekontoret.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no

⇒  Hvilke rettigheter har jeg ved permittering grunnet korona ?

Da kan du ha rett på dagpenger. Registrerer deg som arbeidssøker og søk om dagpenger. Dagpenger får du tidligst fra den dagen du sender søknaden og registrerer deg som arbeidssøker. 16. mars ble det vedtatt flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Endringene kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de var tidligere.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no

⇒ Hvor mye kan jeg få i dagpenger ved permittering ?

Etter de regler som har vært fram til regelendringene, maksimalt 7 190 kr pr uke før skatt og Inntil 62.4% av dine inntekter i 26 uker. De nye reglene Stortinget har vedtatt sier at du skal få dekket hele lønnen din de første 20 dagene du er permittert.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no

⇒  Kan selvstendig næringsdrivende permittere  seg selv?  Kan jeg søke om dagpenger?

En selvstendig næringsdrivende eller innehaver av enkeltpersonforetak kan ikke permittere seg selv. Selvstendig næringsdrivende opparbeider seg ikke rett til dagpenger. Du kan likevel ha rett til dagpenger om du har hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no

⇒  Jeg har mister de fleste oppdragene mine, hva har jeg krav på?

Stortinget har besluttet at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no

⇒  Jeg er ansatt i mitt eget aksjeselskap. Kan jeg permittere meg selv om vi er pålagt å stenge?

Som ansatt i eget firma har du som hovedregel rett til dagpenger hvis permitteringsgraden er 80 % eller mindre. Du kan søke også hvis permitteringsgraden er 100 % i den spesielle situasjonen som gjelder nå.

For ytterligere informasjon som oppdateres fortløpende, se linker under aktuelt på www.erbe.no