Saken er skrevet for Revisorgruppen Trøndelag

Response Nordic AS omsatte i 2014 for 140 millioner kroner. I 2016 solgte de for 296 millioner. Et foreløpig estimat for 2017 ligger på omlag 350 millioner.

Den kraftige veksten krever imidlertid omfattende revisorkompetanse. Den har de funnet i Revisorgruppen Trøndelag AS:

– Vi har samarbeidet godt med Revisorgruppen i mange år. Vi har som andre virksomheter revisorplikt, men for oss er de like viktige som rådgivere og diskusjonspartnere. Vi har doblet omsetningen vår siden 2014. Da er det uhyre viktig med sterk ekstern erfaring, som kan bidra som rådgiver på flere områder når vi skal utforme våre strategier og planlegge framover. Det gjelder både for hovedkontoret her, og for filialene vi har i Sverige, Danmark, Finland og Island, sier Are Pedersen, CEO i Response Nordic AS.

– Pila peker oppover, men dere opplever litt voksesmerter?

– Ja. Å tilfredsstille den økende etterspørselen etter produktene fra butikker i hele Norden, er en særdeles kompleks og kapitalintensiv jobb. Vi kan produktene våre til fingerspissene. Vi kan salg og distribusjon. Å ha Revisorgruppen med på laget gjør prosessen langt enklere å navigere, legger han til.

Milepæl

Virksomheten ble opprinnelig etablert som Sport Extreme på Lade i 1993. De var da en relativt konvensjonell sportsbutikk.

I 2000 ble driften omstrukturert og eierne bestemte seg for å satse på distribusjon i tillegg til salg av produkter direkte til forbruker.

– Det var slik Response Nordic AS så dagens lys, forklarer Pedersen.

Selskapets aksjonærer består i dag hovedsaklig av ansatte i selskapet.

De første årene konsentrerte de seg om distribusjon av sportsklær og snowboard til butikker og kjeder i Norge. Leverandøravtaler med sterke merkenavn som Volcom, Electric og Nitro ble spikret.

– 2015 var imidlertid en skikkelig milepæl for dere?

Pedersen gliser:

– Det kan du trygt si. Det var da vi sikret den nordiske avtalen med GoPro, etter flere år med distribusjon kun i Norge, forteller han.

At Trondheim ble valgt framfor kanskje enda mer profilerte aktører i hovedstaden, tar Pedersen som bevis på at virksomheten på Fossegrenda gjør ting riktig.

– Ingen planer om å flytte virksomheten til Oslo altså?

– Definitivt ikke, understreker han.

Dominerer markedet

Når det gjelder såkalte actionkamera så dominerer merkevaren GoPro i dag markedet nesten totalt. Og det er ikke uten grunn:

– Designet og teknologien som ligger i bunn er særdeles robust og brukervennlig, samtidig som kameraet er lite og leverer bilde- og filmkvalitet fra øverste hylle. Hvis vi går endel år tilbake så var disse kameraene i stor grad nisjeprodukter som ble benyttet av ekstremsportutøvere og lignende.  I dag opplever vi at brukergruppene har blitt langt bredere, forklarer Pedersen.

I mai i år ble også dronen Karma som er utviklet av det samme teknologikonsernet, lansert i det nordiske markedet. Mer om det litt senere.

Følg Revisorgruppen på Facebook for nyttige økonomitips! 

Revisortipset – Marit gir deg tips om skatt på naturalytelser

Månedens revisortips – Marit forteller deg om skatt på fordeler i arbeidsforhold. Fri telefon og fri trening blir omtalt.

Posted by Revisorgruppen on Thursday, 23 February 2017

 

Inne i det enorme lagerlokalet er det summende aktivitet. En stor del av varene som distribueres til butikker i Norge og nabolandene våre, leveres herfra.

– Logistisk sett er det en enorm og kompleks oppgave. Samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke er noe vi har hoppet på for kjapp profitt. Vi har utviklet organisasjonen møysommelig gjennom en årrekke. Lagt sten på sten. Også her har Revisorgruppen kommet med verdifulle innspill, sier han og pakker opp en eske med dronen Karma.

Prislappen på cirka 11 000 kroner er slett ikke avskrekkende for en av de aller beste kommersielle dronene som finnes i markedet i 2017.

– Jeg tror kombinasjonen ny droneteknologi tilpasset kamerafunksjonalitet er et naturlig steg videre for GoPro, sier Pedersen som innrømmer at de har et problem for tiden.

– Og det er?

– Etterspørselen fra butikkene er så stor at vi sliter med å levere tilstrekkelig. Vi er selvsagt i løpende kontakt med hovedkontor og produsent, og har tryglet om å få shippet flere, men akkurat nå er det rift om Karma, avslutter han.

Teknologi for økonomistyring

– Vår erfaring med Response Nordic AS er at de vet at andre har god kompetanse på økonomi. De har involvert revisor tidlig i prosesser for å avklare forhold de er usikre på, sier Bjørn Erik Johnsen, daglig leder for Revisorgruppen Trøndelag.

De har dermed unngått å gå i de store fellene ved at ting blir oppdaget i ettertid, da det som oftest er for sent å endre på det som er gjort, sier den erfarne revisoren.

Johnsen påpeker at Response Nordic AS er et selskap som ligger langt fremme med bruk av teknologi – også på økonomistyringen:

– De har dermed løpende kontroll på virksomhetens tall og kan benytte disse som beslutningsgrunnlag for fremtiden, sier Johnsen, som mener en viktig suksessfaktor har vært at selskapet tidlig har hatt stort fokus på likviditet og det økte likviditetsbehovet som selskapets sterke vekst har medført.

Gjør mer enn å revidere regnskap

Revisorgruppen har en klar ambisjon om å skape merverdi for kunden –  utover det å revidere regnskapet:

– Som revisor har vi god kunnskap om hvordan et selskap bør være organisert. Vi kan være en bidragsyter med tanke på organisering og omorganisering av selskapsstrukturer, sier Are Walberg, statsautorisert revisor i Revisorgruppen Trøndelag.

Are Walberg og Bjørn Erik Johnsen i Revisorgruppen Trøndelag.

Walberg minner om at rollen som revisor innebærer at de er tett på mange selskaper:

– Vi reviderer mange selskaper og ser hva gode selskaper gjør bra, og hva mindre gode selskaper gjør mindre bra. Vi kan dermed være en god bidragsyter som diskusjonspartner om økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettering. Mange selskaper har god tro om egne produkter og egen virksomhet, i noen tilfeller for stor tro. Vi kan være litt «djevelens advokat» i forbindelse med vurdering av selskapets fremtidsplaner for å skape realisme bak tallene, sier Walberg.

Kan også hjelpe med etablering i utlandet

– Vi har gjennom vår tilknytning til det internasjonale nettverket UHY mulighet til å hjelpe til med etablering i utlandet og avklare spørsmål som omhandler virksomhet over landegrensene. I UHY har vi et bredt kontaktnett, slik at vi enkelt kan formidle kontakt til gode rådgivere og revisorer over hele verden, avslutter Walberg hos Revisorgruppen Trøndelag.

Flere nyttige saker om økonomi finner du på RG Magasin:

Lønnsomt med holdingstruktur

Her er det penger å hente for gründere

Unngå at generasjonsskiftet ender i konflikt