Her signeres avtalen som gjør at østbyen får et nytt kulturhus

Reportasjen: Etter fire år med samtaler og planlegging kunne Rosendal Teater AS og Teaterhuset Avant Garden i dag signere avtalen om et helt nytt kulturhus i østbyen.

-Teaterhuset Avant Garden har ønsket å flytte siden 1999, så nå håper vi å kunne være innflyttingsklare i god tid for 20-årsmarkeringen av denne prosessen! Det føles veldig godt å vite at vi nå kan konsentrere oss om å lage gode teaterproduksjoner i stedet!

Styreleder Ottar Michelsen var i godt humør da Teaterhuset Avant Garden i dag endelig kunne underskrive leiekontrakten med huseier Karl-Johan Kopreitan i Trym Næring AS.

Se bildene: Slik blir nye Rosendal teater

Siden 2013 har teateret vært i dialog om mulighetene for relokalisering til et ombygget Rosendal Teater.

Teatret vil da leie lokalene av Rosendal Teater AS, som eies av Trym Næring. Huseier vil stå for restaurering av bygget, samt etablering av et nytt tilbygg.

–Nå kan vi endelig tilby skikkelige publikumsfasiliteter og et mer helhetlig tilbud til publikum, sier Michelsen med et stort smil i det han legger fra seg pennen og er ferdig med å skrive under på den flere sider lange kontrakten.

–Med de planene som nå ligger på bordet kan vi endelig lage et skikkelig kulturhus i østbyen igjen, forteller Kopreitan.

-En gledens dag for alle som jobber med scenekunst i Norge, sier kommunikasjonsansvarlig ved Teaterhuset Avant Garden, Anne-Kari Risom Olsen.

Den ærverdige bygningen vil etter oppgraderingen romme to scener, en prøvesal, et bar – og kaféområde, kontorer og lagerrom.

Selv om en intensjonsavtale ble skrevet i 2013, var det først med økningen i tilskudd over statsbudsjettet for 2016 at det ble mulig å gå videre med konkretisering av planene. Etter dette har prosjektet vært gjennom flere forhandlinger og en tilbudsprosess.

–Vi har avventet svar på søknad om kommunal lånegaranti. Denne søknaden gjelder et lån på 18 millioner kroner til investeringer i sceneteknisk infrastruktur og andre tilpasninger ved flytting til Rosendal Teater, forteller Michelsen.

Mens huseier bekoster restaurerings- og byggeprosessen, må teatret selv investere i utstyr, teknikk og andre tilpasninger for å kunne drive teatervirksomhet i bygget.

Styreleder ved Teaterhuset Avant Garden, Ottar Michelsen og dagligleder i Trym Næring AS og Rosendal Teater AS, Karl-Johan Kopreitan, signerte i dag en etterlengtet leiekontrakt.

Lånegarantien ble vedtatt av bystyret i forrige uke.

–Dette er en gledens dag, og vi ser fram til å komme inni nytt hus, som er tilpasset etter våre egne behov.

Nå gjenstår bare de endelige godkjenninger og byggetillatelser, før rehabiliteringen og ombyggingen går i gang. Forventet innflyttingsdato er rundt årsskiftet 2018–2019.

Åpnet i 1921

Rosendal Teater ble åpnet første gang i 1921, og mange trondhjemmere har opp igjennom tiden hatt et forhold til dette bygget. Noen har sett sin første kinofilm her, andre har hatt store konsertopplevelser, eller fått sine jevnlige tilskudd som Cinematek- eller filmklubbmedlemmer.

Cinemateket og Trondheim Filmklubb drev kinolokalene sammen fra 1993 til 2010. I 2011 solgte Trondheim kommune solgte bygget til Trym Næring AS.

De ansatte ved teatret ser fram til å få en tydeligere identitet og en egen plass i bybildet, i en bydel som er i stadig utvikling.

–Dette er helt klart en styrke for et enda rikere trøndersk teaterliv, men ikke minst betyr dette enormt mye for scenekunsten i Norge, sier kommunikasjonsansvarlig Anne-Kari Risom Olsen.

Teatret kan nå øke aktiviteten og styrke sin kunstnerisk profil og ser fram til å øke aktiviteten og tilby publikum en større regelmessighet og forutsigbarhet i programmet.

– Dette vil være mulig i større og bedre egnede lokaler, med to scener og bedre logistikk. Her vil vi få muligheter til å vise ulike produksjoner innenfor samme periode, og til å gi publikum et forestillingstilbud samtidig som vi har produksjoner under arbeid i den ene salen.

–Vi ser også fram til å gi samarbeidspartnerne våre i Den kulturelle skolesekken et langt bedre tilbud, der det vi i dag kun har mulighet til å ta imot et svært begrenset antall elever. Scenekunsten er en plass- og logistikk-krevende kunstform. Med den begrensede størrelsen vi har i dag, bruker teatret store ressurser på leie, logistikk og tilpasning til eksterne scener for å kunne ta imot forestillinger vi ikke selv har plass til. For svært mange av de ønskede forestillingene finnes det imidlertid ingen passende scener i byen i det hele tatt. Dette betyr blant annet at det finnes en rekke – offentlig støttede – turnerende nasjonale aktører som endelig kan finne en passende scene i Trondheim, sier kommunikasjonsansvarlig Anne-Kari Risom Olsen.