Få kjenner samlingen til Trondheim Kunstmuseum like godt som Trondheims-maleren Håkon Bleken. Som ung kunststudent besøkte han museet så ofte han kunne.

– Valgene mine sier mye om min holdning til samlingen, fortalte Bleken til et fullsatt Gråmølna onsdag kveld.

Glemt i sin samtid
Bleken formidlet både engasjert og humoristisk om sitt forhold til kunstverkene «Haren» (1922) av Georg Jacobsen og «Nordkapp» (1870-årene) av Peder Balke.

Sistnevnte hadde han stiftet nærmere bekjentskap med på en Balke-utstilling i København for noen år tilbake. Den norske kunstneren, født på Ringsaker, ble nærmest glemt av sin samtid, men er idag en svært anerkjent landskapmaler fra 1800-tallet.

– Det er merkelig at han ble så glemt som han ble, og at han ikke affiserte seg mer med det, fortalte Bleken i sitt innlegg om maleren.

Peder Balke, «Nordkapp», 1870-årene. Olje på plate, 124×152 cm. Foto: Trondheim Kunstmuseum

Bleken fortalte også om Balkes bakgrunn som dekorasjonsmaler. Og at man tydelig kan se i maleriene hans at han hadde funnet noe spesielt nordpå. Stemningen i bildene hans har en helt egen karakter som vitner om hans dyktighet, også som håndverker, sa Bleken.

–Et maleri er like mye et godt håndverk som talent, kanskje mer.

Ifølge Bleken er det en helt spesiell teknikk som er brukt for å male «Nordkapp».

– Han har nesten ikke brukt pensel her, du ser det på strøkene, det er mesterlig gjort altså, sa Bleken i sin analyse av verket, som er i kunstmuseets eie.

Engasjert publikum
Han oppfordret også publikum til å stille spørsmål underveis i seansen. Noe mange også gjorde.

–Jeg liker ikke måten han har malt den kvinnelige skikkelsen på, uttalte en publikummer fra salen da Bleken gikk over til å fortelle om «Haren».

Janne Kolberg og venninnen Madelen Samdal var blant et engasjert publikum på Gråmølna onsdag kveld da Håkon Bleken fortalte om to av sine favorittverk fra samlingen til Trondheim Kunstmuseum.

Flere tilhørere meldte seg på og delte sine meninger. Om kubismen og bruk av stilleben, om fargevalg og kontraster i verket, malt av danske Georg Jacobsen.

–Jeg har sett dette maleriet i Kunstforeningen mange ganger før, men idag ser jeg helt andre bevegelser i det, kom det fra en annen publikummer i salen.

Georg Jacobsen har hatt stor innflytelse på mange norske malere, deriblant Bleken selv. Som også kunne fortelle at Jacobsen hadde vært i Trondheim på 1950-tallet.

–Jeg var selv til stede da Jacobsen gjestet høyskolen, og den gang var det sjelden kost å ha en så stor størrelse som gjesteforeleser, fortalte Bleken.

Kunstmaler Håkon Bleken i samtale med Trondheim Kunstmuseums kurator Randi Thommesssen og direktør Johan Börjesson.

Nytt blikk på kunsten
Serien «Kunstnerens valg» ble innledet i 2015 som et forsøk en ny type formidling.

–Den omfattende samlingen av norsk og internasjonal kunst som tilhører museet fortjener et større publikum, og gjennom denne serien ønsket vi oss et nytt blikk på bildene, forteller Johan Börjesson, direktør ved Trondheim Kunstmuseum.

Da Bleken fikk forespørselen fra Trondheim Kunstmuseum om å velge sitt favorittverk fra samlingen, var han ikke i tvil. Det kunne ikke være bare ett. Så mye som han har vært i samlingen gjennom sitt lange kunstnerliv, måtte det bli akkurat disse to bildene. De representerer en samling som Bleken har studert grundig gjennom en årrekke. Ifølge ham selv er det to rake motsetninger og svært ulike malerier. Noe han selv kan kjenne seg igjen i.

– Det var Max Ernst som en gang sa at den maler som finner seg selv er ferdig, sa Bleken og fortalte om kontrastene i sitt eget kunstnerskap.

Bleken innrømmet at han selv pendler mellom ulike ytterpunkter, og at han heller tilhører den gruppen av malere som ikke finner seg selv.

Georg Jacobsen, «Haren», 1922. Blandet teknikk på lerrett, 145×77 cm. Foto: Trondheim Kunstmuseum

Med Håkon Blekens valg er den nye utstillingen av kunstneres valg komplettert med ytterligere to verk fra samlingen. Neste måned vil enda et nytt verk komme til med Markus Lanttos presentasjon 30.november.

Gruppe 5
Sammen med Roar Wold, Ramon Isern, Halvdan Ljøsne og Lars Tiller var Bleken i årene 1961–1970 fast knyttet til “Gruppe 5”, en liten krets av trondheimskunstnere som markerte seg sterkt innen den nonfigurative skole i norsk etterkrigskunst.

Bleken delte flere av sine historier gjennom et langt kunstnerliv med et interessert publikum under åpningen onsdag kveld.

–Roar Wold og jeg var mye i samlingen vi. Vaktmesteren i museet hadde også «Haren» som sitt favorittbilde, og han hadde peiling på kunst altså!

En større Gruppe 5-utstilling blir å se på Trondheim Kunstmuseum neste vår.

Utstillingen «Kunstnernes valg» henger på Gråmølna til 30. desember.

Håkon Bleken åpnet denne uken utstillingen «Kunstnernes valg» på Gråmølna i Trondheim.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre