Borten Moe om konflikten om iskanten: En helt absurd situasjon

Politikk: Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe mener de «voksne» partiene må ta ansvar for å løse konflikten om iskanten.

– Det er en helt absurd situasjon, sier Ola Borten Moe til NTB.

Han bruker ord som «dysfunksjonelt» og «latterlig» om hvordan Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre durer på med egne primærstandpunkter om iskanten, allerede før regjeringen har lagt forslaget sitt fram.

– Det skaper bare masse baluba og krøll, sier Borten Moe.

– Så må bare de voksne håndtere det. Og jeg legger til grunn at vi i Senterpartiet kommer til å være voksne.

Foreslår forlik

Sp-nestlederens forslag er samarbeid mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre.

– Det jeg håper og tror, er at de ansvarlige partiene, som vil naturen og miljøet vel, og som har tradisjon for å finne balansepunkter mellom vern og bruk, skal klare å finne en god og langsiktig løsning, sier Borten Moe.

Han beskriver saken som en balansegang mellom vern av sårbare naturressurser på den ene siden og forutsigbarhet og stabile rammevilkår for olje- og gassnæringen på den andre.

– Vi vet at det kommer til å bli en politisk beslutning til sjuende og sist.

To alternativer

Så langt har Senterpartiet unnlatt å flagge noe tydelig standpunkt i saken, men parlamentarisk leder Marit Arnstad sa i forrige uke til Klassekampen at det er lite sannsynlig at partiet vil gå inn for å flytte iskanten lenger nord.

Dermed gjenstår to alternativer: Enten at man ikke rører iskanten i det hele tatt, eller at man flytter den sørover.

Partikilder i Arbeiderpartiet har fortalt NTB at det etter all sannsynlighet står mellom disse to alternativene også hos dem.

Høyre har for sin del holdt kortene tett til brystet.

Eierskap

Budskapet fra Borten Moe er at han vil se regjeringens forslag først. Men han påpeker også at Senterpartiet spilte en sentral rolle i arbeidet med å legge iskanten der den ligger nå.

– Senterpartiet har et sterkt eierforhold til iskanten der den går i dag, sier han.

Iskanten avgjør i praksis hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass. I dag er iskanten definert som områder der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april, basert på målinger gjort fra 1967 til 1989.

Dagens definisjon ble tatt i bruk for første gang i forvaltningsplanen som ble lagt fram i 2006. Den gang var det Senterpartiets Odd Roger Enoksen som var olje- og energiminister, påpeker Borten Moe.

Da neste forvaltningsplan kom i 2011, med Borten Moe som olje- og energiminister, ble den samme definisjonen brukt.

– Så sa vi nei i 2015 da regjeringen foreslo å flytte den nordover.

Kritiserer Frp og KrF

Som olje- og energiminister var Borten Moe likevel en sterk pådriver for ny oljeaktivitet i nord. Det har fått Frp til å etterlyse stemmen hans i dagens iskantdebatt.
Men Borten Moe har lite til overs for Frps innfallsvinkel og beskylder partiet for å polarisere debatten og skape unødvendig usikkerhet og spill rundt rammevilkårene for olje- og gassnæringen i Norge, kun for å ta ut politisk gevinst som «det mest oljevennlige partiet».

Samtidig retter han skarp kritikk mot KrF, som har fridd til opposisjonen allerede før regjeringen som KrF selv sitter i, har lagt sitt forslag fram.

– Sånn fungerer ikke norsk politikk. Det er ikke ansvarlig styring av et land etter mitt skjønn, sier Borten Moe.

(©NTB)