Bompengeopprøret er å vise ungdommen fingeren

Politikk: Klimakrise, Solberg-regjeringen og et bompengeopprør «som viser fingeren til ungdommen», er MDGs forklaring på veksten partiet har hatt det siste halvåret.

Midt mellom cruiseskipene på Vippetangen holdt Miljøpartiet De Grønne sin halvårlige pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Det siste året har partiet fosset fram på målingene både på landsbasis og i Oslo, med en oppslutning på nær 6 prosent nasjonalt og 13,7 prosent på siste måling i hovedstaden. Partiet har også fått 1.742 nye medlemmer siden januar.

Bompengedebatten, klimakrise og en regjering som ikke viser evne til å svare på den krisen, er partiets forklaring på økt oppslutning og medlemsvekst.

– Viser ungdommen fingeren

Hittil har bompengeopprør dominert kommunevalgkampen. Nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm, mener opprøret viser ungdommen fingeren og advarer de andre partiene om å samarbeide med bompengelista Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB) etter valget til høsten.

– Gjør de det, vil de være med på å bekrefte premisset om at den viktigste debatten i lokalvalget er om man skal betale bompenger for å finansiere kollektivtransport i byene, eller ikke, sier Bastholm.

Hun sier at dersom partiet gjør et godt valg ved stortingsvalget i 2021, vil de jobbe for at staten skal stå for 80 prosent av finansieringen av infrastruktur for kollektivtransport i byene, som er en omprioritering fra kostbare motorveiprosjekter.

Tunnelprosjekter bør «tas med en klype salt»

For Oslos samferdsels- og miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) er det enkelt. Han elsker bompenger, og desto mer dersom alle bompengekronene går til kollektivtilbud, sykkel- og gangvei.

– Fjerner vi bommene, vil det bli kork, kø og kaos. Vi vil også mangle penger til å oppgradere kollektivtilbudet, sier Hermstad.

Utfordringen i bompengesamtalene er at byvekstpakkene i praksis ikke er finansiert, siden flere reiser kollektivt og med elbil, og dermed legges det ikke igjen nok bompengekroner.

Hermstad sier at det kan spøke for flere dyre tunnelprosjekter som er planlagt bygd under boligområder i Oslo. Han peker blant annet på E 18 vestkorridoren mellom Lysaker og Asker og sier at det er et prosjekt han mener folk «bør ta med en klype salt».

– Regjeringen mangler kreativitet

Miljøpartiet De Grønne begrunner også noe av partiets fremgang med regjeringens klimapolitikk.

Regjeringens oppfatning av at de gjør alt de kan for å begrense klimautslippene, mener Bastholm er en farlig holdning for den neste generasjonen som skal arve planeten.

– Når de i tillegg presterer å si at MDG ikke har ett tiltak som regjeringen ikke allerede gjør for å kutte utslipp, så forteller det meg mye om virkelighetsorienteringen til regjeringen. De mangler kreativitet og har en holdning om at en er seg selv nok, sier Bastholm.

Hun mener at regjeringens idétørke kommer av at de ikke ønsker å ta i verken olje- og gassektoren eller folks hverdagsliv med ildtang. Partiet mener imidlertid at de gjennom tiltak i Oslo har vist det er en myte at tøffe klimatiltak er upopulært blant folk.

– Heldigvis kom det en ny vår, som ungdommen bokstavelig talt sørget for. Det gjør at vi har hatt et helt annet fokus på miljø enn det vi har hatt tidligere i Norge, sier Bastholm.

MDG håper de ender opp med en oppslutning på 15 prosent i Oslo, og at de kan være med å styre i flere større byer som Tromsø, Trondheim og Bergen, om veksten holder helt inn.

(©NTB)