I de ærverdige lokalene til Ladejarlen i Innherredsveien har det vært både apotek, posthus og bakeri. Her driver Nazif Ladejarlen Spiseri. Nå vil gründeren utvide med gastropub og selskapslokaler for bydelen.

Lokalene og konseptet har vært klart i over et år, men de siste godkjenningene fra kommunen lar vente på seg. Nå er den erfarne restauratøren forbanna. Og full av kamplyst.

– Vi ønsker å skape en trivelig bydel her, men opplever at saken har blitt trenert i mange måneder, sier innehaver Tunc, og sikter til saksbehandlingen ved byggesakskontoret.

Levende Trondheimshistorie
Innehaveren av Ladejarlen Mat og vinhus kjøpte lokalene fra Trondheim kommune allerede i 2012. De siste årene har det blitt investert mye penger for å sette i stand det han selv vil kalle et levende bydelshus i Østbyen.

Hittil har han ofret privatlivet og jobber i gjennomsnitt minst 15 timer daglig uten en eneste fridag i måneden.

Han tar oss med inn i de mange rommene som fordeler seg på to gårdsnummer. I hele det gamle Ladejarlen Apothek i første etasje, samt i kjelleren, står alt klappet og klart til å ta imot selskapsgjester. I det innerste lokalet har han innredet et eget «meddagsrom».

Vegg i vegg ligger den nye gastropuben med egen vinkjeller, og et rikt utvalg av lokale, norske og internasjonale ølsorter. Her vises også ennå rester etter det gamle apoteket, både vaktluka og de gamle trehyllene er bevart i gammel stil. Flere detaljer kommer til syne både innendørs og ute på husveggen hvis du bare ser godt etter.

Image with visual paralax effect

–Det eneste som mangler i gatebildet her er Ladejarlen-statuen som var kjent i bybildet i flere ti år, og den gamle trikkelinja til Lade. Det er mye Trondheimshistorie på Lademoen, forteller Nazif – tydelig engasjert i bydelsutviklingen her.

Kjenner seg ikke igjen
Etter krav fra Plan – og bygningsetaten, ble søknad om bruksendring sendt inn første gang i januar i år. Likevel har kafeinnehaveren fått nye krav til endring og utbedring.

Han tar oss med ned i kjelleren, også her er alt ferdig pusset opp og klart til bruk.

– Her var det tidligere festlokaler for kommunens egne folk, men når vi tok over og ville lage selskapslokaler for hele bydelen krever de plutselig bruksendring!

Gründeren rister oppgitt på hodet. Han har sørget for brannvern, ventilasjon, universell utforming. Tatt vare på verneverdige detaljer. Og hele tiden tatt utgangspunkt i at disse lokalene tross alt har vært brukt som næringslokaler. Så hva er egentlig problemet?

–Hver gang jeg har dokumentert utbedringer har det kommet nye krav. Hvor lenge kan de holde på sånn?

Mer enn et år med saksbehandlingstid er nok for innehaver av Ladejarlen, Nazif Tunc. Nå trekker han deler av søknaden og reduserer omfanget av planene om å lage et bydelshus i flere etasjer – enn så lenge. – Jeg gir meg ikke før jeg får det jeg har rett til, sier han.

Første gang trondheim24.no tok kontakt med saksbehandler Toril Nordal ved byggesakskontoret i Trondheim kommune var det ennå mangler ved søknaden. Hun understreket da at søknaden ville bli behandlet så snart denne ble supplert med det som mangler.

–Byggesakskontoret er satt til å forvalte et regelverk som består av plan- og bygningsloven med underliggende forskrifter. Ansvarlig søkers oppgave er å levere inn relevant dokumentasjon i henhold til dette regelverket, fortalte Nordal via epost til Trondheim24.

Mens vi jobber med denne saken får vi derimot melding om at byggesakskontoret allikevel har godkjent søknaden og gitt tillatelse til at byggeprosjektet settes i gang. Hva har skjedd?

Vi tar et nytt møte med kafeinnehaveren.

– Jeg orket ikke flere runder på en stund, så jeg trakk ut kjellerlokalet av søknaden, forteller han.

Til tross for at han nå har fått byggetillatelse til å utvide lokalene i første etasje, er han oppgitt  over byråkratiske formaliteter og det han selv karakteriserer som maktmisbruk. Han hadde hatt forståelse hvis dette var en leilighet som skulle gjøres om til restaurant, men har lite overs for regelrytteri og «nevermentaliteten» som praktiseres.

En lang og krevende saksbehandling har kostet. For tid er penger – også i denne bransjen. Blant annet er bemanningen kraftig redusert for å imøtekomme de økonomiske utfordringene bedriften står overfor.

–Resultatet er at jeg har jobbet døgnet rundt for å få til dette, jeg har tatt egen risiko, og brukt all min energi på å vinne denne saken. Den er viktig for meg, alt annet gir jeg blaffen i, sier han med høyt hevet stemme.

Kafeinnehaver Nazif Tunc og hans kolleger ved Ladejarlen Mat og Vinhus ønsker at Østbyen igjen skal bli en levende bydel.

Viktig innfartsåre
Parallelt med at de lenge har kjempet for å få lov til å drive forretning i sine egne lokaler, har Ladejarlen også en annen kampsak de jobber for. Trafikken i Innherredsveien må ned.

To felt vil være avgjørende for at flere tør å satse på egne prosjekter i bydelen, mener de som holder til her. Jo flere små og mellomstore aktører, jo bedre er det for næringslivet,  og mulighet til å skape en levende bydel.

– Hvilke andre byer har fire kjørefelt for biltrafikk både over og under jorda?  sier kafeinnehaveren med klar adresse til politikerne på kommune – og fylkesnivå.

Han følger oss ut på gata for å vise oss veien, trafikken, bilene, peker stolt på utsikten til Nidarosdomen.  Og deler samtidig noen av sin egne tanker for byutviklingen i denne delen av Trondheim. Drømmen om to felt og bredere fortau i İnnherredsveien.

– Tungtrafikk trenger vi ikke, vi vil heller ha folkeliv,  sier han engasjert.

Innherredsveien har til alle tider vært en viktig innfartsåre til byen. Neste år er Ladejarlen-bygningen 100 år gammel, og naboen Lademoen bydelshus fyller 130 år. Skomaker Aalberg ligger like nedenfor, og rett over gata Trondheim Sykkelservice, som er det nyeste tilskuddet i gatebildet. En ny frukthandel har også etablert seg her, og i Mellomveien kommer det stadig nye skjenkesteder.

Østbyen er i forandring. Og drømmen om et levende bydelshus i flere etasjer lever fortsatt.

–Vi trenger ikke regelryttere, vi skal få til dette uansett, jeg gir meg ikke før jeg får det jeg har rett til, avslutter Nazif Tunc.

– Jo flere små og mellomstore aktører, jo større mulighet til å skape et blomstrende næringsliv på Lademoen, mener innehaver Nazif Tunc (midten) og restaurantleder Andreas Jonsson  (t.h) ved Ladejarlen. Her avbildet sammen med Kenneth Rosvold-Wevang (t.v) i Beer Entuhusiast, som denne dagen var på besøk i bydelsrestauranten på Lademoen.

Lagre

Lagre