Førstkommende lørdag blir det gatefest i Innherredsveien når bydelen inviterer til gatelunsj i området mellom rundkjøringen ved Solsiden og det nye gangfeltet som har kommet på plass utenfor Asia-butikkene.

– Ta med kurv med mat og drikke og noe å sitte på, opppfordrer styreleder i Lademoen Vel, Jan Olav Straume.

Sammen med engasjerte beboere, naboer, kafeeiere og menigheten i bydelen har velforeningen tatt initiativ til en markering av at det endelig har blitt miljøgate i Innherredsveien.

Aktiv menighet

-Vi sliter litt med at det er stor utskiftning og gjennomtrekk av befolkningen i bydelen og ønsker å bli bedre kjent med beboerne her, og ikke bare når vi treffes ved dåp, forteller menighetsforvalter Jørn Lænn i Lademoen menighet.

Menigheten i bydelen støtter initiativ som bidrar til å skape mer liv i bydelen.

Sogneprest Stein Ellinggard er en av de som har engasjert seg sterkt og som ønsker å bli bedre kjent med beboerne i området.

Sogneprest i Lademoen menighet, Stein Ellinggard, i prat med beboere i bydelen. – Vi ønsker å blir kjent med de som bor her, og håper at gatefesten kan bidra til akkurat det, sier han.

Han har lenge støttet kampen for å få miljøgate i Innherredsveien, og er en av mange i bydelen som mene at gata er viktig for å skape livskvalitet og bolyst på Lademoen.

Også Jan Olav Straume i Lademoen Vel har frontet saken i mange år.

–Så lenge miljøgata vår er et prøveprosjekt er det to muligheter etter seks måneder. Tilbake til fire felt eller permanent ombygging til miljøgate. Lademoen Vel kjemper for en permanent og varig miljøgate i Innherredsveien! forteller han.

Setter farge på gata

For barna blir det egne aktiviteter, blant annet kan få være med å male på betongklossene som er satt opp for å skille biltrafikken fra gang – og sykkelfeltene.

–Vi har kjøpt inn litervis med maling i alle farger og håper så mange som mulig vil bidra til å sette litt farge på gata.

Innherredsveien er fortsatt hovedtrafikkåre gjennom bydelen, men etter at veien ble omregulert fra fire til to felt, har biltrafikken gått ned og syklister og gående fått større plass.

Image with visual paralax effect

Karina Hagerup Jenssen og Kim Nordmann bor på Lademoen, og synes det er flott at Innherredsveien endelig har blitt miljøgate.

To av dem som er ekstra glade for at det har blitt en helt ny gate i nærmiljøet, er Kim og Karina. De kommer syklende fra byen når vi møter dem utenfor Kafé Ladejarlen.

– Det er mye roligere her nå, mindre trafikk og roligere gatemiljø, og en helt annen stemning, sier Karina.

De har begge bodd i bydelen i mange år, og setter pris på at den har blitt enda mer urban i det siste.

– Det er så mye som skjer her for tida, masse nye kaféer og steder for å møte folk,  så det er kjempebra at det legges til rette for å bruke gata på en helt annen måte, sier de to.

Les mer om gatefesten på lørdag som arrangeres fra 12.00 – 14.00.

Jan Olav Straume i Lademoen Velforening er en av initiativtakerne til gatefesten på lørdag. Her i samtale med kafegjester på Ladejarlen.

Lagre

Lagre

Lagre