– Nå kan Østbyen gjenforenes med Møllenberg

Østbyen: Lademoen og Møllenberg har mye til felles. Permanent miljøgate i Innherredsveien gir håp om å gjøre de urbane bydelene enda mer attraktive som boligområde.

Nyheten om at prøveprosjektet med to felt i Innherredsveien nå kan bli en permanent løsning mottas med glede blant beboere, næringsdrivende og andre vi har snakket med de siste dagene.

– Vi ønsker en mer levende bydel her i Østbyen!

Fra to til fire felt

Innehaver og daglig leder ved Ladejarlen i Innherredsveien, Nazif Tunc, har fulgt utviklingen i Østbyen nøye de siste årene.

Siden han startet opp sitt nye spisested i november for to år siden har Innherredsveien gått fra å være en firefelts motorvei for tungtrafikk til å bli et prøveprosjekt med to felt.

– Nå må vi knytte bydelene enda tettere sammen, slik at Lademoen og Møllenberg og Østbyen smelter sammen til ett, sier Nazif.

Ønsker en mer levende bydel from Trondheim24 on Vimeo.

Han er ikke så opptatt av å kalle det miljøgate.

– To felt i Innherredsveien er det mest positive som kan skje for å skape mer trivsel og glade beboere både her og i resten av bydelen, sier Tunc.

Han håper at politikerne i byen går inn for et samlet vedtak om å la prøveprosjektet i Innherredsveien bli permanent.

Bo i byen

Leder av Lademoen Vel, Jan Olav Straume, understreker viktigheten av å legge forholdene til rette for at flere kan trives med å bo i byen.

Og da er permanent omgjøring av Innherredsveien til miljøgate et veldig viktig tiltak, mener Straume.

Han bor selv i bydelen og har sett de positive virkningene av prøveprosjektet det siste halvåret.

– Vi har jo fått mange flere syklister, og de ferdes på en helt annen måte enn før, dessuten har jeg observert mange flere blide fotgjengere og foreldre med barnevogn, nå kan de jo trille i rolig tempo og slipper å konkurrere om plassen på fortauet, forteller Straume.

Jan Olav Straume i Lademoen Vel ønsker seg en enda mer levende bydel.

Både han og kaféeier Tunc ser at hele den totale verdien til bydelen stiger når det blir lagt mer til rette for myke trafikanter.

– Vi håper jo at det bidrar til at flere får lyst til å bli værende i bydelen, og se verdien av at det er trivsel og et levende nærmiljø her, sier Straume.

Som leder av Velforeningen på Lademoen gjennom mange år ønsker han den nystartede velforeningen på Møllenberg velkommen.

Om et par uker møtes de til felles møte for beboerne i begge bydeler.

– Vi må stå sammen vi som jobber for de samme verdiene. Urbanisering, mer trivsel og bedre bomiljø, det er en slik bydelsutvikling vi vil ha, sier Straume.

Følg Trondheim24 på Facebook og Instagram!