Mer vold mot ansatte i psykiatrien på Østmarka

Nyheter: Ved divisjon for psykisk helsevern på Østmarka ved St. Olavs hospital i Trondheim er det hittil i år registrert 1.184 avviksmeldinger som går på vold, trusler og skader. I fjor ble det meldt om 669 slike hendelser.

Ansatte på akuttpsykiatriske avdelinger ved flere av landets sykehus opplever mer vold enn før.
Stadig sykere pasienter og færre sengeplasser i akuttpsykiatrien er hovedårsakene, melder NRK.

Tøffe tak

– De har tøffe tak. De ansatte frykter at de blir utsatt for voldshendelser hver dag. Det er ingen god arbeidssituasjon, sier foretakstillitsvalgt Tor Helge Gundersen i Fagforbundet ved Sykehuset Telemark.

På de to lukkede akuttpsykiatriske avdelingene er det meldt inn 195 avviksmeldinger om slag, spark, spytting, lugging, uønsket atferd eller trusler mot ansatte. Det er aldri før registrert så mange voldshendelser ved sykehuset.

Haukeland universitetssjukehus i Bergen hadde i alt 720 saker med voldsskader og trusler mot ansatte i divisjon for psykisk helsevern første halvår i år, mot 451 slike saker på samme tid i fjor.

Østmarka

– Dette året har vært veldig spesielt. Det er en voldsom økning når det gjelder vold mot ansatte, sier klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim ved psykiatrisk klinikk på sykehuset.

Ved divisjon for psykisk helsevern på Østmarka ved St. Olavs hospital i Trondheim er det hittil i år registrert 1.184 avviksmeldinger som går på vold, trusler og skader. I fjor ble det meldt om 669 slike hendelser.