Trondhjems Turistforening raser mot vindmøller

Nyheter: Trøndelag har allerede den største konsentrasjonen av vindmøller i Norge, men utpekes likevel av NVE som egnet for flere. – Uakseptabelt, mener DNT.

– I Trøndelag har vi allerede den største konsentrasjonen av vindkraftanlegg i landet. Likevel har man i denne rammeplanen identifisert tre nye områder i Trøndelag som egnet for mer vindkraft, sier leder Frode Bergrem i Trondhjems Turistforening til NTB.

– Vi har allerede tatt vår del av ansvaret. Nå vil jeg si at nok er nok, sier han.

Mandag la NVE fram sitt forslag til ny nasjonal ramme for vindkraft på land. Etter en omfattende analyse av nettkapasitet og lokale natur-, vind- og kulturforhold har de pekt ut 13 områder i Norge de mener egner seg for utbygging av vindkraft.

Disse omfatter alle fylker utenom Oslo, Oppland, Akershus og Troms, og det største enkeltområdet de har utpekt som egnet er Ytre Namdal i Trøndelag. Der mener NVE det finnes et areal på 6.000 kvadratkilometer som er egnet for utbygging av vindmølleparker.

– I tillegg har de pekt ut store områder sør for Trondheim og i ytre deler i nordvest mot grensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Her ligger det veldig mange flotte, spennende og mye brukte naturområder, blant annet Rensfjellet, Sylan, Hemnekjølen og Fjordruta, påpeker Bergrem.

– Å bygge ut vindmøller her ville vært en katastrofe, sier han.

Lettelse

I områdene som ikke er omfattet av NVEs rammeplan er det på den annen side stor lettelse over å slippe unna. «Ingen» vil ha de ruvende metallmastene i sin bakgård.

– Jeg er glad for NVE tar signalene som er kommet fra lokalt hold. Det er ens oppfatning i hele Ryfylke at vindmøller vil vi ikke ha, sier Forsand-ordfører Bjarte S. Dagestad til Stavanger Aftenblad.

I Hordaland trakk mange et lettelsens sukk da det ble klart at hytte- og turområdet Stølsheimen droppes i vindkraftplanen. Samtidig reagerer det lokale turistlaget sterkt på at NVE åpner for vindkraftutbygging i Fjonfjella og Blåfjellet, som ligger bare kilometer unna Stølsheimen.

– Her snakker vi om turbiner opp mot 250 meter. Vi vet at de er synlige opp til fem mil unna. Da vil vindkraftutbygging her påvirke Stølsheimen, sier Helene Ødven, daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag, til Bergens Tidende.

Ikke fritt fram

Det var NVEs ferske vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund som la fram den allerede omstridte rammeplanen for vindkraft på en pressekonferanse mandag.

Han var opptatt av å understreke at den ikke innebærer at det automatisk popper opp vindmøller overalt i de 13 områdene de har listet opp.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, sa Lund.

Han mener NVE har gjort et grundig arbeid med å kartlegge hvordan vindkraftutbygging påvirker alt fra fugleliv til kulturminner og reindrift rundt om i landet, men regner likevel med at rammeplanen blir heftig debattert.

– Det finnes ikke en eneste prikk på dette kartet der ikke vindkraftutbygging går ut over en annen interesse, sier han.

Mye vind

Selv om det er mange hensyn som må ivaretas, har Norge i utgangspunktet utmerkede forhold for utbygging av vindkraft. Det er mye vind å ta av, og ifølge NVE er det rundt 30 prosent mer produktivitet i norsk vindkraft i snitt enn for eksempel i Tyskland og Danmark.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) sier han vil lytte til innspill fra både næringsliv, lokalsamfunn og miljøvernorganisasjoner når NVEs forslag til rammeplan nå sendes ut på høring.

– Utbygging av lønnsom vindkraft skaper verdier, inntekt og arbeidsplasser, men har også negative virkninger for miljø, landskap, friluftsliv, reindrift, lokalbefolkning. Det er derfor viktig å unngå de mest sårbare områdene, sier han.