Vil rive bensinstasjonen på Rosendal og bygge leiligheter og næringslokaler

Nyheter: Et selskap fra Levanger vil bygge Rosendal-kvartalet og sier de har anstrengt seg for å få bygningen til å passe inn i det histroriske strøket.

Det er Levanger-firmaet Berg Eiendom som nå planlegger en større utbygging av Innherredsveien 71. Selskapet kjøpte den historiske tomta i 2022 for 54 millioner kroner. Dagens bebyggelse består av en YX-stasjon som er planlagt revet. Det var også her det gamle Chokoladehuset med bestyrerinne Inger Opøien i sin tid lå, skriver bydelsnytt.no

Rosendalkvartalet

Den nye bebyggelsen, som vil går under navnet Rosendalkvartalet, er planlagt med forretningsarealer på bakkeplan og boliger fra 2. etasje og med uteoppholdsareal på taket av næringsarealet.

Planforslaget er utarbeidet av Agraff Arkitektur som har samarbeidet tett Byantikvaren, blant annet for å sikre at utforming og bruk av materialer og farger, harmonerer med strøket.

I planforslaget heter det at Rosendalkvatalet er tegnet etter moderne prinsipper, men innenfor noen viktige historiske rammer. Dette av antikvariske hensyn til omkringliggende bebyggelse og da man ikke har ønsket å trekke oppmerksomhet vekk fra hverken teateret, kirken eller det som skjer på gateplan.

Planen er opp til 51 leiligheter fra små 2-roms på 35-40m2 til større 4-roms på 70-90m2. Boligene er planlagt fra andre etasje og oppover, og vil ha fasade både mot gatemiljøet og gårdsrommet.

Rema 1000

På bakkeplan er det planlagt en større dagligvarebutikk (REMA 1000) og et spisested med mulighet for uteservering i passasjen mellom Rosendalkvartalet og Rosendal Teater, ifølge bydelsnytt.no.