Vil hjelpe ungdom som sliter etter pandemien

Nyheter: En ny undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Trondheim, skal hjelpe Trondheim kommune å lage målrettede tiltak for å håndtere konsekvenser av pandemien. I undersøkelsen kommer det fram at dobbelt så mange ungdommer har dårlig helse i år sammenlignet med i fjor.

Covid-19 har i stor grad påvirket de unges liv både på skolen og på hjemmebane. Trondheim kommune har fulgt utviklingen tett det siste året, og i skolehelsetjenestens MEST-undersøkelse kommer det tydelig fram at mange har opplevd det siste året som vanskelig. På spørsmålet “Hvordan er helsa di nå?” svarer 18 prosent at de har dårlig helse, mot ni prosent i fjor. Svarandelen på dette spørsmålet pleier å være stabilt fra år til år. Undersøkelsen UNG HUNT har for eksempel opplevd en variasjon på tre prosent over de siste 22 årene.

– En ny situasjon

– Økningen er bekymringsfull, og vi tar dette på største alvor. Nå må vi jobbe aktivt for å normalisere hverdagen igjen. En del barn og unge har nok et større behov for hjelp og oppfølging enn tidligere. Denne undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å spisse tiltakene inn mot dem som trenger det, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen i Trondheim kommune, i een pressemelding.

Økt ensomhet

Elevene rapporterer også, i større grad enn før, om økt ensomhet, bekymring, misfornøydhet og nedstemthet.

– Dette er en ny situasjon for både elevene og oss, og derfor er det viktig at vi følger nøye med. Denne undersøkelsen gir oss et godt utgangspunkt for arbeidet videre, understreker Arntsen i meldingeen.

Rundt 1200 elever ved åtte ungdomsskoler i Trondheim har deltatt i MEST-undersøkelsen. De aller fleste elevene rapporterer god helse (82 %), de fleste trives på skolen (82 %) og de fleste er glade (79 %) og fornøyde (78 %).

– Vi skal ikke glemme at det er mange gledelige funn også, selv om at det har vært et svært krevende år, sier Arntsen.

Ny plan for arbeidet etter covid-19

I koronaåret har Trondheim kommune prioritert å imøtekomme akutte behov, men samtidig er det blitt arbeidet langsiktig med barn og unges helse. Kommunen skal nå utarbeide en egen plan for hvordan arbeidet etter covid-19-pandemien skal gjennomføres. Denne planen skal være ferdig i august, ifølge pressemeldingen.

På mer lang sikt ser Trondheim kommune på organiseringen av Barne- og familietjenesten i samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og barn, unge og deres familier. Målet er en bedre organisering av tjenestene og muligheten til å gi et bedre tilbud til barn og unge med behov utover det de universelle helsetjenestene kan gi.

– Samtidig er det viktig å påpeke at god helse ikke skapes i helsetjenestene, men i relasjoner og der barn og unge lever sine liv. Derfor blir det svært viktig å styrke det universelt helsefremmende arbeidet i kommunen, og å fortsette arbeidet med å bygge sterke barnefellesskap gjennom oppvekststrategien Stein, Saks, Papir. Tiltak som styrker fellesskap og gir opplevelser er et viktig tiltak, slik som Sommer i Trondheim er et godt eksempel på, understreker oppvekst- og utdanningsdirektør Lasse Arntsen.