Vil ha pant på snusbokser

Nyheter: Fire kroner i pant for hver snusboks er et av forslagene som Frps landsmøte i mai skal ta stilling til. Det er ungdomsorganisasjonen FpU som står bak forslaget.

– Vi ønsker mer plastvett. Hvor skal man gjøre av snusboksen? Vi har allerede en god ordning for pant av flasker i Norge, sier formann Bjørn-Kristian Svendsrud i FpU til VG.

Han mener kunnskapen om flaskepant også kan overføres til snusboksen.

Skanne

– Vi ser for oss et lite hull på panteautomatene som vi har i dag, hvor man kan skanne snusboksen og få tilbake fire kroner. Det vil være bedre for håndteringen, sier Svendsrud.

Naturvernforbundet er svært positive til FpU sitt panteforslag.

– Snusbokser er nesten det vi ser mest av når vi er ute og rydder langs kysten og i byer. Det er utrolig mye av det, sier Martin Brandtzæg i Naturvernforbundet.

70 millioner bokser

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 12 prosent av nordmenn snuser daglig. Nordmenn kjøper mellom 65–70 millioner snusbokser i året.