Her vil eiendomsgiganten bygge ned 100 mål matjord

Nyheter: Heimdal Eiendom AS planlegger et nytt boligområde nordøst på Flatåsen.

Det er kornåkrene nedenfor Høgreina som Heimdal Eiendom ønsker å bygge ut. Området er registrert som fulldyrka jord med “god og svært god” jordkvalitet. Planforslaget legger opp til 470 leiligheter fordelt på 16 boligblokker og 45 rekkehusleiligheter fordelt på ni leilighetsbygg, melder bydelsnytt.no

Planen er å skape et blandet bomiljø med konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Den høyeste bebyggelsen foreslås opp mot Høgreina med boligblokker på seks etasjer, skriver nettavisa.

I saksfremlegget foreslår kommunedirektøren å avvise planforslaget. Det vises til at prosjektet vil påvirke nullvekstmålet negativ, da planområdet ligger 700 meter unna godt kollektivtilbud og lokalsenter Videre vises det til at byggingen vil skje på matjord av svært god kvalitet.

Bygningsrådet skulle egentlig ha diskutert saken på sitt møte den 19. mai, men utsatte saken til neste møte som holdes 9. juni.