Det viser ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse om flerkulturelle arbeidsplasser, som er utført av Opinion. Undersøkelsen er gjennomført i februar/mars blant et representativt utvalg av befolkningen.

– Flyktningene som kommer til Norge er en uutnyttet ressurs for arbeidslivet. Det er gledelig å se at det er så positive holdninger blant arbeidstakerne til å ta imot flyktninger på sin arbeidsplass. Arbeidslivet er den viktigste måten å integrere flyktninger på, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup, i en pressemelding.

– Må kartlegge kompetansen

Samtidig er befolkningen generelt delt i to i sitt syn på flyktninger i arbeidslivet. Litt over halvparten mener at flyktninger som kommer til Norge i hovedsak er en ressurs arbeidslivet kan nyte godt av, mens 47 prosent mener flyktningene i all hovedsak er en belastning som fører til press på offentlige støtteordninger.

Kvinner mener i større grad at flyktninger er en ressurs, mens menn i større grad mener de er en belastning.

– Vi registrerer en viss skepsis, noe som også kan ha sammenheng med at arbeidsledigheten øker i Norge. Men vi må være klar over at arbeidsledigheten i global sammenheng er svært lav, og vi må finne smarte måter å bruke arbeidsressursene våre på. Det er veldig viktig å kartlegge hvilken kompetanse og arbeidserfaring flyktningene kommer med, så de raskt kan komme ut i arbeid. Først og fremst for å bli integrert, men også for å bidra til samfunnet, noe vi vet mange ønsker, sier Brath.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra ManpowerGroup, blant et representativt utvalg på 1900 respondenter.