– Vi kjenner oss privilegerte som har denne skatten utstilt

Nyheter: Kroningen av kong Charles er en sjelden historisk begivenhet. Det er hele 70 år siden forrige kroning i Storbritannia. Bortsett fra Storbritannia har europeiske monarkier avskaffet kroning, og det er bare her i Norge at den er erstattet av en signingsseremoni.

I rundt 1.000 år har Storbritannias konger og dronninger blitt kronet i Westminster Abbey i London. Kongelige har til alle tider hatt kroner og annet seremonielt utstyr, som symboler på den kongelige makt og verdighet. Høydepunktet under selve kroningsgudstjenesten i Westminster Abbey, blir når erkebiskopen av Canterbury plasserer kongekronen på Charles sitt hode.

De norske regaliene

Også i Norge har vi regalier. De norske riksregaliene står utstilt i et hvelvrom i Erkebispegården i Trondheim og består av kongekronen, kongens rikseple, kongens septer, rikssverdet, dronningkronen, dronningens rikseple, dronningens septer, arvefyrstkronen, salvingshornet, foruten to riksbannere. De fleste av de norske regaliene ble anskaffet av kong Carl Johan for hans private regning, da han skulle krones som i Nidarosdomen i 1818.

Den siste kroningen i Norge

Kong Haakon VII var den siste norske kongen som ble kronet. Kort tid etter kroningen i 1906, ble kroningsparagrafen strøket fra Grunnloven. Da Kong Haakon døde i 1957, uttrykte kong Olav et sterkt personlig ønske om å motta Guds velsignelse over sin kongegjerning. Dermed ble den kirkelige signingstradisjonen videreført.

Kong Haakon VII og dronning Maud var dermed de siste kongelige i Norge som har hatt krone på hodet. De norske riksregaliene brukes imidlertid fremdeles ved monarkens signing og monarkens død. I forbindelse med kong Olavs død i 1991, ble kongekronen plassert på kista mens kongen lå på lit de parade i Slottskapellet. Og da kong Harald ble signet i Nidarosdomen i juni samme år, sto kongekronen og dronningkronen på alteret under seremonien.

Geir Thomas Risåsen var prosjektleder for Riksregalieutstillingen i Erkebispegården, da denne åpnet i 2006.

– Kongekronen er den mest symboltunge gjenstand i Norge, sier Risåsen. Den viser at Norge er et monarki. Derfor er den avbildet over riksvåpenet utenfor alle norske ambassader i utlandet og når riksvåpenet brukes. Kongekronen med sine mangefargede edelsteiner er dessuten et imponerende stykke gullsmedkunst fra empiretiden, sier han i en pressemelding.

 – Vi kjenner oss veldig privilegerte som har denne skatten utstilt i Erkebispegården, sier direktør ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider Bjørgvin Thorsteinsson. Dette er uerstattelige gjenstander, med stor symbolsk og historisk verdi. Jeg vil oppfordre alle til å besøke utstillingen og oppleve de vakre kronene.

I anledning kroningen i Storbritannia, blir det gratis inngang i Riksregalieutstillingen lørdag 6. og søndag 7. mai.