Vi blir lykkelige av jobben

Nyheter: Jobb gir mening i hverdagen, får oss til å føle oss samfunnsnyttige og er en viktig faktor for at vi skal være lykkelige.

Det kommer frem i en ny undersøkelse fra ManpowerGroup.

I anledning 50-årsjubileet har ManpowerGroup spurt om hva som er meningen med arbeid for folk flest. Undersøkelsen, som er gjennomført av Opinion, viser at syv av ti opplever jobben som en viktig del av livet og at jobben har formet dem som person. Åtte av ti arbeidstakere er stolte av jobben sin.

– Det er flott å se hvilken stor og viktig betydning jobben har for folk. Å være i arbeid gir verdi langt utover inntekten, sier Steinar Husa, regiondirektør i Midt-og Nord-Norge i Experis.

Sosialt og faglig like viktig

Undersøkelsen viser at sju av ti er opptatt av godt arbeidsmiljø og syns det sosiale er like viktig som det faglige. Seks av ti ser på kollegaene som venner og er enig i at jobben er en viktig del av deres sosiale nettverk.
– Å ha hyggelige kolleger er viktig for at vi skal ha det bra på jobben. Mens det er arbeidsgiverens ansvar å legge grunnlaget for å kunne være en god kollega, er det arbeidstakerens jobb å være det, sier Husa.
Det er spesielt kvinner som er opptatt av det sosiale, mens det er ingen forskjell på alder, utdanningsnivå eller om man er ansatt i privat eller offentlig sektor.

Viktig å være nyttig

Nordmenn er også opptatt av å være nyttige. Hele 66 prosent mener det viktigste med jobben er at de føler seg nyttige i samfunnet. Halvparten av de spurte sier at det ville være vanskelig å ha et meningsfylt liv uten å ha en jobb å gå til. Seks av ti mener også at jobben påvirker deres livslykke.

– Jobben ansees av mange å være en arena for både utfordringer og mestring. Den gir oss opplevelsen av å være til nytte og er også ofte en del av vårt sosiale nettverk. Hvordan vi har det på jobben har derfor mye å si for hvordan vi har det ellers i livet. Å forstå og svare på forventningene medarbeidere har til arbeidslivet er en viktig oppgave for dagens ledere, sier Husa.

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 80 % er stolte av jobben sin
  • 74 % mener at jobben er en viktig del av livet
  • 68 % sier at jobben har formet dem som person
  • 63 % ser på kollegaene som venner
  • 71 % mener at det sosiale aspektet ved jobben er minst like viktig som det faglige
  • 66 % mener at det viktigste med jobben er at de føler seg nyttig i samfunnet
  • 61 % mener at jobben påvirker deres livslykke