Venter kun mindre fall i boligprisene framover

Nyheter: Den lave arbeidsledigheten er en av grunnene til at sentralbanksjef Ida Wolden Bache ikke tror på et stort fall i boligprisene framover.

– Mange vil få strammere økonomi, gjentok sentralbanksjefen nærmest til det kjedsommelige etter rentemøtet torsdag.

Likevel tror Ida Wolden Bache også at de fleste vil tåle høyere rente, særlig på grunn av den svært lave arbeidsledigheten.

Det er imidlertid ikke uten grunn at Norges Bank økte styringsrenta med et halvt prosentpoeng torsdag. Den høye prisstigningen – 6,8 prosent det siste året – skal dempes, og det betyr at forbruket vårt må ned. Det gjelder også boligprisene.

Legger inn et varsku

– De siste prognosene viser et lite fall i boligprisene, men det blir ikke stort. Det skyldes den lavere arbeidsledigheten, og at vi regner med at husholdningene vil få en romsligere økonomi etter hvert, sier Wolden Bache til NTB.

Hun legger imidlertid inn et lite varsku:

– Det er også en risiko for en kraftigere avdemper.

Det hele blir en svært vanskelig vurdering for Norges Bank, noe sentralbanksjefen selv har understreket flere ganger de siste månedene: prisveksten skal bremses opp, samtidig som man ikke skal trekke i håndbrekket på norsk økonomi.

Kan forsterke problemene

Inflasjonen er høy verden over, selv om den viser noen tegn til å avta i USA. Det vanlige svaret på det er å stramme inn pengepolitikken – men hvis ikke det funker, kan det forsterke problemene.

– En høy prisvekst og stram pengepolitikk kunne dempe etterspørselen og dermed aktiviteten, sier Wolden Bache.

De gode inflasjonstallene fra USA (8,5 prosent i juli mot 9,1 prosent i juni) er fortsatt svært usikre, legger sentralbanksjefen til. I mange land har dessuten den høye inflasjonen grunnlag i prisvekst på varer over hele spekteret, selv om energipriser og matpriser er det som har fått mest oppmerksomhet.

– Det i seg selv kan bidra til at prisveksten holder seg høy lenge.

(©NTB)