Disse veiene i Trondheim får ny asfalt i sommer

Nyheter: Statens vegvesen ligger ikke på latsida i sommer: 16 strekninger får ny asfalt i sommer

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger i landet ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Her får man ut nøyaktige data på både spor og jevnhet i asfaltdekket:

-Målingene danner grunnlaget for prioriteringen av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, forteller seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen til bydelsnytt.no.

Her kommer det nytt asfaltdekke:

 • E6 Okstadbakken – Kroppan bru (869 m)
 • E6 Tonstad – Okstadbakken (2 891 m)
 • E6 Sluppen – Nardokrysset (1534 m)
 • E6 Moholt – Tunga (1325 m)
 • E6 Grillstadtunnelen – Vestre Ranheim (1147 m)
 • RV706 Marienborgtunellen – rundkjøring Stavne (1462 m)
 • RV706 Brattøra tollbua – Pirbrua (353 m)
 • FV6650 Stavset – Dalgård (1713 m)
 • FV6650 Dalgård – Havstad (1038)
 • FV6660 Jonsvannsvegen fra Vegamot rundkjøring (227 m)
 • FV6660 Solbakken skole – Solbakken bru 1904
 • FV6664 Bromstadekra rundkj. – Sirkus shopping (527 m)
 • FV6680 Brattsbergvegen, Sorgenfri – Sluppen (668 m)
 • FV6686 Ved City Syd sørgående retning (370 m)
 • FV6686 City Syd mot Vestre Rosten (John Aaes veg) (582 m)
 • FG6682 Gang- og sykkelveg Bjørndalen (1125 m).