Varsler kaos i vinter med mindre brøyting og flere beinbrudd

Nyheter: Trondheim kommune har brukt for mye penger i år og planlegger dramatiske kutt i midlene til brøyting og strøing.

Krevende værforhold med mye snø og langvarig kulde, endrede krav til deponering av snø og økte priser i nye driftsavtaler med entreprenører, har gitt budsjettoverskridelser på vinterdriften på 25 prosent. Kostnadssprekken vil bli meget merkbart for byens innbyggere neste vinter, skriver Adresseavisen (BAK BETALINGSMUR).

Dramatiske kutt

Dermed tar rådmannen frem den store spaden og skyfler unna 14 millioner kroner fra budsjettet for vintervedlikehold.

Det vi kommer til å merke mest er følgende: Grensen for når en boliggate skal brøytes heves fra fem til 10 cm, og budsjettet for strøing kuttes med 50 prosent.

Rådmannen er tydelig på at kuttene vil få merkbare konsekevenser og påpeker i saksfremlegget at det vil føre til dårligere fremkommelighet og flere fall og benbrudd.

I tillegg regner han med at piggdekkbruken vil øke, slik at byen får dårligere luftkvalitet med på kjøpet.

Formannsskapet behandler planen tirsdag og ifølge forslag til vedtak «tas saken til etterretning».