Fare for flom i deler av Trøndelag

Nyheter: NVE har sendt ut gult farevarsel for flom i forbindelse med de store nedbørsmengdene som ventes i Møre og Romsdal og deler av Trøndelag.

Fare for skred

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i varselet.

De råder folk til å sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder, for eksempel kjellere, biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker.

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak, skriver NVE.

Farevarselet gjelder hele Møre og Romsdal og midtre deler av Trøndelag. Faren har pågått siden tirsdag og minker fra natt til fredag.

Vakthavende flomvakt i NVE, Elise Tronsen, sier til adressa.no at regnet de neste 24 timene kan gi konsekvenser:

– Det har allerede regnet en del flere området i Trøndelag, og nå kommer det en ekstra dose det neste døgnet som vil kunne gi oversvømmelser, og elveløpsendringer, sier Tronsen.