Tenåringen forsynte seg av stefarens ammunisjon før han dro på skolen og utløste en væpnet aksjon

Nyheter: Nå er stefaren bøtelagt for uforsvarlig oppbevaring av en pistol i en bag på soverommet.

annonse

Bakgrunnen for rettsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett var den mye omtalte hendelsen 11. desember der en ung mann – tiltaltes stesønn – møtte opp på Charlottenlund videregående skole med militært utstyr.

18-åring hadde møtt opp på skolen i militæruniform. På seg hadde han stridsvest med ammunisjon. I tillegg var han i besittelse av to kniver. Dette utløste en væpnet politiaksjon.

Det ble også delt en video av 18-åringen i sosiale medier som viser unggutten i militæruniform med flere geværmagasin inne på skolen – tilsynelatende filmet inne i skolens kantine.

Rett etter hendelsen utførte politiet en ransaking på bopel til den unge mannen, som tilhører tiltalte.

Våpenselger

Av dommen går det frem at tiltalte driver med kjøp og salg av våpen, og at han eier og oppbevarer flere våpen i leiligheten til personlig bruk i forbindelse med konkurranser og øvelser med Heimevernet: Bant annet våpen i våpenskap i garasjen, en rifle uten sluttstykke under trappa, samt en Browning pistol til konkurransebruk.

Pistolen ble oppbevart i en bag på soverommet. Den hadde ligget der i ca et døgn. Tiltalte hadde vært på skytetrening dagen før og pistolen ble liggende i baggen i påvente av å bli pusset. Tiltalte hadde stort sett oppbevart seg i umiddelbar nærhet til pistolen ettersom han for det meste hadde sovet på rommet hvor pistolen lå, helt siden han kom hjem fra skytetreningen.

Ifølge Våpenloven skal alle registreringspliktige våpen «skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap eller i skap med et høyere sikkerhetsnivå».

Tiltalte anførte at han måtte kunne ha pistolen ute av våpenskapet for puss og annen vedlikehold. Retten er ikke uenig i det, men fastslår samtidig at  tiltaltes befatning med Browning-pistolen er ikke handlet om vedlikehold.

– Når en pistol blir liggende i en bag i et døgn, er det tale om oppbevaring, ikke vedlikehold. Lovens krav er i så måte helt tydelig: Våpenet skal ikke oppbevares i en bag på soverommet, det skal oppbevares i et våpenskap, heter det i dommen, som understreker at reglene har til hensikt å forhindre at våpen kommer i feil hender, f.eks. barn, ukyndige eller kriminelle.I nærliggende sak synes tiltalte å ha en bekymringsverdig holdning til disse sikkerhetshensynene, heter det videre.

Etter rettens syn eksemplifiserer hendelsen på Charlottenlund vgs risikoen ved å ikke oppbevare våpen og ammunisjon på lovmessig måte.

Mannen ble bøtelagt med 9600,- og ble også idømt saksomkostninger på 4000.-.